Sēru vēstis

Aizsaulē aizgājuši:

ALEKSANDRA BĻINKOVA (1936. gada 21. jūlijs – 2017. gada 23. maijs). Atvadīšanās 26. maijā plkst. 14 SIA «R . K. Ritums» Sēru zālē Bauskā, Biržu ielā 13d. Zemes klēpī guldīsim Bauskas vecajos kapos.
BAUSKĀ:
Danute Alksne

(1950. g. 9. II – 2017. g. 11. V),
Skaidrīte Beika
(1941. g. 3. II – 2017. g. 11. V),
Edmonts Kazlausks
(1951. g. 15. II – 2017. g. 15. V).

ĪSLĪCĒ:
Inta Trubača

(1945. g. 6. VIII – 2017. g. 11. V),
Emīlija Kukre
(1940. g. 23. V – 2017. g. 14. V).

VECSAULĒ:
Jeļena Brujeva

(1924. g. 26. XII – 2017. g. 12. V).

VIESTUROS:
Monika Rimševič
a
(1942. g. 5. I – 2017. g. 11. V).

SKAISTKALNĒ:
Voldemārs Linde

(1940. g. 10. VI – 2017. g. 12. V).

KURMENE:
Dzidra Kurapka

(1942. g. 16. III – 2017. g. 15. V).

VECUMNIEKOS:
Viesturs Veģis

(1947. g. 31. XII – 2016. g. 26. X).

IECAVĀ:
Janīna Saratova

(1937. g. 6. IV – 2017. g. 1. V),
Tekla Maksimoviča
(1928. g. 18. XI – 2017. g. 2. V),
Aļģimants Krips
(1942. g. 13. I – 2017. g. 2. V),
Alda Pacinko
(1957. g. 15. I – 2017. g. 7. V).