Sēru vēstis

Aizsaulē aizgājuši:


  ANASTASIJA IĻJINA (1944. gada 11. novembris - 2017. gada 23. jūlijs). Izvadīšana ceturtdien, 27. jūlijā, plkst. 11 no SIA «R.K. Ritums» Biržu ielā 13d uz Jēkabpils rajona Trepmuižas kapiem.CECĪLIJA TARELKINA (1931. gada 4. oktobris – 2017. gada 19. jūlijs).
Atvadīsimies 22. jūlijā plkst. 10 no Bauskas katoļu baznīcas. Zemes klēpī guldīs Viesturu (Likvertenu) kapos Vecsaules pagastā.
BAUSKĀ:
Margarieta Purviņa     
                   
(1938. g. 3. II – 2017. g. 15. VII),
Tamāra Pelse                                      
(1943. g. 17. V  – 2017. g. 17. VII),
Ruslans Erharts                              
(1970. g. 26. VIII – 2017. g. 18. VII).

CERAUKSTĒ:
Marija Zaičikova     
                       
(1939. g. 20. I  – 2017. g. 17. VII).

BRUNAVĀ:
Jaņina Romanova   
                        
(1945. g. 19. IX – 2017. g. 14. VII).

MEŽOTNĒ:
Laimutis Žaldoks        
                  
(1950. g. 14. III – 2017. g. 15. VII).

IECAVĀ:
Laima Zālīte

(1926. g. 19. IV – 2017. g. 3. VII),
Rasma Mažāne
(1928. g. 9. XII – 2017. g. 6. VII),
Imants Meždreijs
(1957. g. 26. XI – 2017. g. 9. VII),
Alīda Jakovļeva
(1933. g. 18. V – 2017. g. 11. VII),
Katrīna Petrusina                          
(1992. g. 18. X – 2017. g. 16. VII).

VECUMNIEKOS:
Valija Bāliņa   
                                
(1924. g. 9. IX – 2017. g. 13. VII),
Aigars Rūtenbergs
(1962. g. 6. XI – 2017. g. 12. VII).

SKAISTKALNĒ:
Elvīra Kārkliņa

(1932. g. 14. IX – 2017. g 17. VII).

VECUMNIEKOS:
Laimonis Burka

(1930. g. 17. VIII – 2017. g 16. VII),