Jānis Miesnieks: Mūsas HES būvniecības kontekstā jāizsver racionāli argumenti

Iecere būvēt mazo hidroelektrostaciju Gailīšu pagastā uz Mūsas upes ir saskārusies ar negaidīti asu pretestību no pagasta iedzīvotāju un vadības puses. Šādā situācijā ierasts, ka raksturīgi emocionāli viedokļi un brīžiem nepamatoti...Kā...K...

Kā speciālists, kurš ar hidrobūvēm saskaros savā ikdienas darbā jau vairāk kā 50 gadus, vēlos uzsvērt - HES ir viens no tīrākajiem enerģijas iegūšanas veidiem, tā ir „zaļā" enerģija. Kaitējums videi - tie ir vārdi, ar ko spēlējas emociju „saasinātāji". Taču vai arājs arot lauku un nogalinot slieku nodara kaitējumu videi? Patiesībā jebkura cilvēka saimnieciskā darbība kaut kādā mērā ir pretrunā ar dabas ritumu, taču vai tāpēc mēs pārstājam apstrādāt laukus?
Manuprāt, šobrīd, kad Latvijas ekonomika piedzīvo kritumu un pakalpojumu joma ņem pārsvaru pār ražošanu, ir laiks pieņemt saimnieciskus un konstruktīvus lēmumus. Pagasta padome ir tā, kurai jādomā par pagasta attīstību, kurai jāklausās viedokļos un emocijās, tomēr jāizsver argumenti un jāpieņem lēmumi raugoties perspektīvā. Un argumenti runā par labu mazajiem HES.
Viens no pagastam būtiskākajiem ieguvumiem neapšaubāmi ir tilts pāri Mūsas upei, kas jau padomju laikā šajā vietā bija iecerēts, un kura būvniecību pabeidzot Gailīšu pagasts iegūs tiešu izeju uz VIA Baltica un plānoto Bauskas apvedceļu. Tātad tiešāka piekļuve transporta mezglam un patiesībā arī pagasta zemes vērtības paaugstināšanās.
Mazais HES ir neatkarība un enerģētikas jomas attīstīšana vietējā mērogā. Protams, ražošanas apjomi mazajam HES nav lieli, taču tas pavisam noteikti var apgādāt ar energoresursiem vietējo pagastu krīzes situācijā. Pie kam šobrīd Eiropas Savienība normatīvi nosaka ļoti stingras prasības jaunu mazo HES būvētājiem. Tam jānodrošina, piemēram, ūdenskrātuves ūdens līmeņa regulēšana, organizējot darbību dabiskās pieteces režīmā - attiecīgi tam ūdens daudzumam, kas ieplūst, arī jāaizplūst tālāk. Runāt par sastāvējušos ūdeni ir nevietā, jo turbīnas airējot to pat bagātina ar skābekli. Tāpat obligāta ir arī zivju ceļa ierīkošana. Līdz ar to mazie HES padarīti videi draudzīgi un pieņemami.
Emocionāls un vienlaikus racionāls arguments - sakopta vide HES apkārtnē pašreizējās aizaugušās upes vietā. Pie kam parasti HES būvētāji uzņemas konkrētas saistības ar pagastu par noteiktiem labiekārtošanas darbiem. Rekreācijas zona un iekārota peldvieta. Uzpludinājums ļaus attīstīt šajā vietā arī dažādas tūrisma iespējas, kas līdz šim tur nebija iedomājamas.
Un galu galā mazais HES nodrošinās arī papildu darba vietas pagasta iedzīvotājiem.
Liekas uz vispārējā emocionāli saspringtā noskaņojuma, argumenti par mazās hidroelektrostacijas būvi ir loģiski un racionāli, tāpēc aicinu padomi un iedzīvotājus ne tikai ļauties emocijām, bet izanalizēt argumentus un pieņemt ilgtermiņā pareizāko lēmumu.
Hidrobūvju eksperts, Dr. Sc. ing. Jānis Miesnieks

Pievieno komentāru

Blogi