Bauskas 2. vidusskolas absolventi – apņēmības pilni sekmīgam finišam 3

Bauskas 2. vidusskolā izlaidumu šopavasar svinēs deviņu klašu kolektīvi. Tās ir trīs devītās, trīs divpadsmitās, kā arī trīs vakara un neklātienes mācību klases. Pedagogi vēlas, lai sekmīgi no skolas atvadītos visu šo klašu skolēni. To pašu grib arī audzēkņi, tāpēc uz skolu ierodas, pat spītējot salam un ziemas kaitēm. Taču ne visas absolventu klases šajās dienās varējām satikt pietiekami kuplā skaitā, tāpēc ar pārējiem 2. vidusskolas kolektīviem «Bauskas Dzīve» lasītājus iepazīstinās vēlāk.Audzinātāja kā otrā mammaSirsnība attiecībās un savstarpēja uzticēšanās raksturo Bauskas 2. vidusskolas 12.a klasi. «Mēs visi esam jautri, gudri, asprātīgi un atraktīvi. Skolā gandrīz neviens pasākums nav pagājis bez mūsu piedalīšanās,» tā par sevi un saviem audzēkņiem teic audzinātāja Valentīna Rajevska. 12.a klases kolektīvs ir ļoti daudzveidīgs, vai katrs audzēknis ir spilgta personība. Linda Skrēbena, Lāsma Pinte, Adelīna Žitko un Aleksandra Korčevaja ir klases mākslinieces. Savukārt vairākumam klases puišu tuvas ir sportiskās aktivitātes. Audzinātāja uzteic futbolistu Marku Kuncēviču, Latvijas čempionu svarcelšanā Boļeslavu Lukinski, kā arī sportistus Severīnu Lukinski, Ruslanu Siņicu, Marku Fjodorovu, Artūru Markeviču, Germanu Mozgovoju, Māri Laizānu un Enriko Zaļaiskalnu. Kad pērnruden Bauskā vieso­jās «Comenius» projekta sadarbības skolas audzēkņi no Spānijas, 12.a klases jaunieši bija aktīvi viesu uzņemšanā. Omulīgu un jautru noskaņu ārzemju vienaudžiem gādāja klases dīdžeji brāļi Mihails un Dmitrijs Dubrovi. Vairāki 12.a kla­ses audzēkņi pagāju­šā gada aprīlī apciemoja draugus Spānijā. Klasē ir arī talantīgi scenogrāfi. Līdztekus sabiedriskajām aktivitātēm šīs klases audzēkņi priecē pedagogus ar labām zināšanām. Gandrīz trešā daļa 12.a klases skolēnu ir labinieki. Vidējais sekmju vērtējums šim kolektīvam ir labākais starp visām vidusskolas klasēm. Vairāki skolēni aizstāvējuši skolas godu mācību priekšmetu olimpiādēs. «Skola ir mūsu otrās mājas, bet audzinātāja Valentīna Rajevska ir mūsu otrā mamma. Savukārt mēs esam viņas otrā ģimene,» tā 12. klases skolēni lūdz raksturot sevi un savu audzinātāju. Lieliskais brauciens uz StokholmuŠķiroties no 12.b klases, audzinātājai Natālijai Matulēvičai atmiņā paliks daudz spilgtu kopā pavadītu brīžu, kā arī skaistu emociju. Tās viņai sagādājuši 17 audzēkņu: četri zēni un 13 meiteņu.Katru semestri, kad tika izvērtētas sekmes, uzslavas pelnīja Veronika Staļmačenoka, Jūlija Orel, Anastasija Kraule, Andrejs Djadura. Mācību priekšmetu olimpiādēs skolā un novadā klases skolēni arī var lepoties ar labiem rezultātiem. Uzteicamas ir Andreja Djaduras matemātikas, Alises Jankevičas bioloģijas zināšanas. Andrejs šogad ir arī valsts olimpiādes dalībnieks. Antona Grigorjeva sirdslieta ir informātika, ar modernajām tehnoloģijām jaunietis saista savu nākotnes profesiju. Anastasija Kraule jau trešo gadu apvieno mācības ar karjeru ārzemēs. Pagājušajā vasarā viņa, piemēram, strādāja Singapūrā. Vairāki audzēkņi dzied skolas korī, tādēļ kopīgo atmiņu kamolā krāsainiem dzīpariem ieaustas pērnvasar skolēnu dziesmu un deju svētku laikā piedzīvotās emocijas. Savukārt tie, kuriem dziedāšanas prasmes nav tik augstas, sevi apliecina sportā. Vairāki jaunieši apvienojušies volejbola komandā. Vadims Koļesovs nodarbojas ar ekstrēmo sporta veidu – agresīvo skrituļošanu. Atis Silenieks un Aina Ennīte ir klases pozitīvo emociju gariņi. Optimisms – tā ir viņu neatņemama ikdienas sastāvdaļa. Ja tam klāt pievieno Diānas Borisenkovas dzejnieces izpausmes, tad arī par romantiskas gaisotnes trūkumu šajā klasē žēloties nevar. Skolas jubilejas vakaram meitenes pašas apguva īru deju soļus, absolventu vakarā publikas sajūsmu izpelnījās grupu «ABBA» un «Boney M» uzstāšanās. Zem mūziķu maskām nebija viegli pazīt 12.b klases jauniešus. «Bauskas Dzīvei» viņi apgalvo, ka pēdējā laika spilgtākais notikums bija ekskursija ar prāmi uz Stokholmu, arī nakts pārgājiens. «Saviem jauniešiem novēlu izaugt par godīgiem un mērķtiecīgiem cilvēkiem. Lai viņiem veicas eksāmenos un izdodas viss iecerētais,» tā audzinātāja Natālija Matulēviča.Dāvā zīmējumu prezidentamBauskas 2. vidusskolas 9.b klases audzēkņi par sevi teic, ka viņus skolā pazīst kā neprātīgu ideju autorus un interesantas personības. Šajā klasē netrūkst talantīgu audzēkņu, kuriem ir skaisti un plaši nākotnes sapņi. Lai tos īstenotu, pēc stundām daudzi jaunieši apmeklē papildu nodarbības. Kādiem tas ir sports, citam gleznošana, ģitārspēle vai fotografēšana, vēl kādam klavierspēle. Laura Leja, Elizabete Jaunzeme un Ērika Jankeviča skolu pārstāvējušas latviešu valodas, mājturības, matemātikas un vizuālās mākslas olimpiādēs. Klasē netrūkst arī labu sportistu. Oskars Pozņaks trenējas florbolā, bet Valentīns Lavreckis nodarbojas ar jauniešiem neierastu lietu – daivingu jeb niršanu. Vēl viņš apmeklē brīvās cīņas treniņus un ir sasniedzis labus rezultātus. Aktīvas sportistes ir arī klases meitenes. Santa Marija Lavruhina pērn cītīgi trenējās basketbolā, ko diemžēl vajadzēja pārtraukt veselības problēmu dēļ. Svetlana Fomičeva guvusi labus rezultātus vieglatlētikā.Klase pamatoti lepojas ar Elizabeti Jaunzemi, kura pārstāvējusi skolu novada konkursā «Gada skolēns». Līdztekus mācībām viņa rod laiku arī kora nodarbībām, kā spilgtāko skolas gadu notikumu min piedalīšanos skolēnu dziesmu un deju svētkos pērn Rīgā. Šogad viņa gatavojas absolvēt Bauskas mūzikas skolu, kur apgūst klavierspēli. Vēl klases kolektīvam prieks par Lauru Leju. Viņa ir Bauskas mākslas skolas absolvente. Barikāžu tematikai veltītajā konkursā Lauras darbs izpelnījās žūrijas ievērību, svinīgajā ceremonijā to dāvāja Valsts prezidentam Valdim Zatleram. Ērika Jankeviča un Santa Marija Lavruhina cītīgi darbojas skolēnu pašpārvaldē, palīdz gatavot dažādus sarīkojumus skolā, Ē. Jankeviča ir partijas «Jaunais laiks» Bauskas jauniešu nodaļas aktīviste.Vairākums klases audzēkņu zina, ko darīs pēc skolas beigšanas. Citi turpinās mācības Bauskas 2. vidusskolā, citi izglītosies Bauskas 1. vidusskolā, vēl daži dosies uz Rīgu apgūt kādu no izvēlētajām profesijām.Daudz izcilniekuBauskas 2. vidusskolas 9.c klasē mācās 23 skolēni. Teju pusei audzēkņu ir ļoti nopietna attieksme pret mācību darbu, 13 skolēnu nolēmuši turpināt izglītoties tepat, pierastajā un mīļajā skolā. Topošie absolventi ir radoši un sportiski, varbūt ne tik spēcīgi mācībās, cik aktīvi ārpusklases nodarbēs. Raksturojot sevi, jaunieši pauž pārliecību par savām prasmēm strādāt komandā. Kolektīvā ir interesanti, jautri, asprātīgi, arī izpalīdzīgi jaunieši, kuri cits uz citu var paļauties. Skolēni atzīst, ka viņi kopā spēj paveikt daudz.  Skolotājai Allai Latūnei audzēkņi ir ļoti tuvi: «Ar šo klasi man ir ļoti paveicies. Esam kopā no piektās klases, un man ir viegli strādāt ar tik patstāvīgiem, radošiem un gudriem jauniešiem.» Par uzcītību un labām sekmēm viņa uzteic Igoru Suharevski, Kseniju Fjodorovu, Katrīnu Surovecu, Kristapu Kārli Karļuku. Skolas godu viņi aizstāvējuši arī latviešu valodas, matemātikas un mājturības olimpiādēs. «Mani audzēkņi ir labi organizatori. Gadu gaitā esam gan apmeklējuši un piedalījušies, gan paši rīkojuši vairākus pasākumus,» saka audzinātāja.Garš ir A. Latūnes uzskaitījums, minot klases labākos un aktīvākos sportistus. Tie ir Aigars Zeņuks, Renārs Ļevko, Igors Suharevskis, Ksenija Fjodorova, Vladislavs Kurašēvičs, Edgars Šimko, Andrejs Dubaņēvičs, Kristaps Kārlis Karļuks. Vai katram šajā klasē ir savs brīvā laika prieks un aizraušanās. Muzicēšanai nodevušies Rūta Anna Krikščune, Katrīna Suroveca un Una Barsuka. Skolas pasākumos Rūta priecē ar dziedātprasmi. Una izpildīja pašas sacerētas dziesmas, kas palika atmiņā viesiem no Spānijas. Katrīna ir klases pianiste, kura savu talantu demonstrēja Valsts prezidentam Valdim Zatleram. Par ideju ģeneratoriem skolā uzskata Sandu Šaršņevu, Ievu Poli, Simonu Želvi un Sabīni Misu. Meiteņu prasmes ir neatsveramas skolas un klases pasākumu organizēšanā. Brīnišķīgus mākslas darbus veido Ksenija Fjodorova un Sanita Rozentāle, kuru darbi rotā skolas telpas. Ksenija uzvarēja «Kaķa gada» kalendāra izveides konkursā. Savukārt klases vecākā Viktorija Neretina krievu folkloras kopas «Lučinuška» sastāvā piedalījusies vairākos folkloras festivālos. «Par saviem lolojumiem priecājas arī vecāki, kuri visus gadus atbalstījuši skolas prasības, palīdzējuši pedagogiem grūtajā mācību un audzināšanas darbā. Vecākiem jāpateicas arī par to, ka daudziem bērniem ir labas praktiskā darba iemaņas: meitenes prot cept kūkas un pīrāgus, prot šūt, adīt, zēni ir ļoti labi saimnieki,» teic audzinātāja. Viņa devītajiem novēl skaidrus un sasniedzamus mērķus tuvākajai nākotnei, mērķtiecību, lai panāktu iecerēto, un nepadoties grūtību priekšā.  Zinātkāri jaunieši Daudzpusīgs un draudzīgs kolektīvs, tā par savu audzināmo 9.a klasi saka skolotāja Svetlana Jurčenoka. Gan zēni, gan meitenes aktīvi piedalās dažādās sporta sacensībās, Artūrs Drobiļenko, Roberts Koftins, Valentīns Molokovičevs un Vladislavs Šumins ir zināmi sportisti ne tikai skolas, bet arī novada mērogā. No puišiem neatpaliek meitenes Anastasija Koroļova un Darja Moisejčenko, izcīnot augstas vietas vieglatlētikas sacensībās. Savukārt Liāna Agejenkova un Aleksandra Mihaiļuka ir pieredzējušas dambretistes.Līdztekus sportam audzinātāja uzteic savu skolēnu dziedātprasmi un dejotprieku. Kopjot senās folkloras tradīcijas, meitenes sastopamas kolektīvā «Lučinuška», arī skolas korī. Liāna Agejenkova un Alīna Kazačenoka jau četrus gadus ir uzticīgas deju kopas «Lēra» dalībnieces.Stāstot par savu audzēkņu vaļaspriekiem, S. Jurčenoka steidz uzskaitīt arī viņu panākumus mācībās. Stundās iegūtās zināšanas skolēni veiksmīgi izmanto, piedaloties dažāda mēroga mācību priekšmetu olimpiādēs. Alīnas Kazačenokas stiprā puse ir matemātika, kur meitene guvusi labus rezultātus. Germans Molokovičevs un Artjoms Volaščuks skolas gados paguvuši piedalīties matemātikas, krievu, angļu un latviešu valodas mācību priekšmetu olimpiādēs. Īpašs prieks skolotājai ir par Lanu Dinu, kura, mācoties 8. klasē, novada latviešu valodas olimpiādē ieguva pirmo vietu. Savas zināšanas viņa apliecināja arī valsts mēroga konkursā, iegūstot otro augstāko vērtējumu. Lana Dinu ir klases vecākā, aktīva, centīga, ar daudzpusīgu interešu loku. Jekaterina Kuranova aktīvi iesaistās klases sabiedriskajā dzīvē, vienmēr ir atsaucīga un labsirdīga. Patstāvīgs un strādīgs puisis ir Artūrs Škavronskis.Skolēni par savu audzinātāju teic, ka viņa spēj lieliski pielāgoties audzēkņiem, prot uzklausīt un palīdzēt. Kopā ar audzinātāju skolēni jūtas droši, arī brīvi, jo viņa savos uzskatos ir mūsdienīga un daudzpusīga.  

Pievieno komentāru

Komentāri 3

ella

par pārējiem laikam ir vienalga,neklātieni laikam uzskata par necilvēkiem,un ar viņiem laikam nav jāiepazīstina.kāpēc tā jāšķiro skolēni???

pirms 9 gadiem, 2011.03.22 15:12

Dusmiig_aa

Kādēļ ir publicēta tik dienas maiņas skolēni ?
Ir tak vēl citas klases ar!

pirms 9 gadiem, 2011.03.22 13:49

Citas ziņas