Kad vērsties Veselības inspekcijā?

«Bauskas Dzīvei» lasītāja jautājusi, kur var vērsties ar sūdzību par ģimenes ārsta darbu. Viņa raksta: «Agrāk Bauskā bija Veselības inspekcijas filiāle, tagad tā laikam likvidēta. Kur Veselības inspekciju var atrast Rīgā vai Jelgavā? Lūdzu norādīt adresi un tālruņa numuru.»

Atbildi sniedz Veselības ministrija. Pēc palīdzības Veselības inspekcijā var vērsties, ja neapmierina:- ārstniecības iestādes vai ārsta darba kvalitāte (piemēram, ir aizdomas par nepareizi vai nekvalitatīvi veiktu izmeklēšanu vai ārstēšanu);- pieprasītie maksājumi vai arī netiek izskaidrotas iespējas saņemt budžeta apmaksātu ārstēšanu, maksājot tikai pacienta iemaksu;- ārstniecības iestāžu darba organizācija;- izrakstīto zāļu cenu pamatotība, ir jautājumi par kompensējamo un recepšu zāļu izsniegšanu vai uzglabāšanu aptiekās.Veselības inspekcija izskata personas rakstveida iesniegumu par problēmu. Iesniegumā jānorāda iedzīvotāja vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, tālrunis un, ja nepieciešams, citas ziņas, kas palīdzētu sazināties ar iesniedzēju.Iesniegumā jāizklāsta problēmas būtība un jāmin konkrēti fakti (ārstniecības iestāde vai persona, ārstēšanās laiks vai apmeklējuma datums). Vēlams pievienot visu informāciju, kas varētu būt noderīga lietas izskatīšanā (piemēram, izrakstus, konsultantu slēdzienus un čekus, arī rentgenogrammas, magnētiskās rezonanses izmeklējumu rezultātus un kompjūtertomogrammas, kas atrodas pie pacienta, u.c.). Visu pārbaudei nepieciešamo dokumentāciju pieprasa Veselības inspekcija.Apmēram 30 dienu laikā klients saņem rakstveida atbildi. Ja objektīvu iemeslu dēļ lietas izskatīšanā 30 dienu termiņu nav iespējams ievērot, par to rakstveidā paziņo iesniedzējam. Ziņas, kas iegūtas par pacienta ārstēšanu, slimības diagnozi, ir konfidenciālas.Veselības inspekcijas adrese: Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012. Tālrunis 67819671; fakss 67819672, e-pasts vi@vi.gov.lvVeselības inspekcijas Zemgales kontroles nodaļa atrodas Jelgavā, Zemgales prospektā 3, tālrunis 63020038.

Pievieno komentāru

Citas ziņas