Maznodrošinātajiem jāaizpilda ienākumu deklarācija

Kad sociālais dienests sāks izsniegt maznodrošinātas ģimenes izziņas? Kādi dokumenti ir nepieciešami?

Atbildi sagatavojusi Ina Krūmiņa, Bauskas novada domes sociālā dienesta sociālā darba organizatore:- Gribu uzsvērt, ka nav tādu maznodrošinātās personas/ģimenes izziņu, jo nekur Ministru kabineta (MK) noteikumos (Nr. 1046) līdz šim tāds jēdziens nav minēts. Izziņa apliecina ienākumu līmeni, kuru nepārsniedzot persona var saņemt atvieglojumus veselības aprūpes iestādēs un aptiekās.Ienākumu līmeni apliecinošas izziņas tiek izsniegtas katrā Bauskas novada pagasta pārvaldē, pirms tam izvērtējot personas vai ģimenes ienākumus gluži tāpat, kā to dara, izskatot trūcīgas personas ienākumus. Jāpielieto visi tie paši nosacījumi, kas MK noteikumos Nr. 214 par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu. Vienīgi šajā gadījumā augstāks ir ienākumu slieksnis - Ls 120 vai Ls 150 - un atbilstīgi atvieglojumi ārstējoties vai saņemot valsts kompensētos medikamentus. Pagasta pārvaldē vajadzēs aizpildīt ienākumu deklarāciju. Tajā būs jānorāda personas, kas dzīvo vienā mājoklī un kurām ir kopēji izdevumi par uzturu; katras šīs personas ienākumus apliecinoši dokumenti: izziņas no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras par pensiju un pabalstu apmēru, izziņas no darbavietas par algas apmēru pēc nodokļu nomaksas, lēmums par uzturlīdzekļu piešķiršanu bērniem un citi ienākumus apliecinoši dokumenti par pēdējiem trim mēnešiem. Jānorāda arī personām piederošie īpašumi. Cilvēkiem, kuriem ir atbilstīgi ienākumi (Ls 120 vai Ls 150 uz vienu personu ģimenē) jāizņem šīs izziņas, lai pēkšņas saslimšanas vai plānotas ārstēšanās gadījumā, iegādājoties valsts kompensētos medikamentus, varētu izmantot MK noteiktos atvieglojumus.Valsts radījusi lielas priekšrocības personām ar zemiem ienākumiem, bet ļoti svarīgi, lai cilvēki pret šo piedāvājumu izturētos atbildīgi. Saņemot izziņas pārvaldēs, lai ar atvieglojumiem izmantotu veselības aprūpes iestāžu un aptieku pakalpojumus, gribu uzsvērt, ka tādā gadījumā pašvaldība neplāno kompensēt tos pakalpojumus, ko valsts bez maksas vai ar 50 procentu atlaidēm sniegs trūcīgajiem un mazturīgajiem. Tāpat, kā vērtējot atbilstību trūcīgās personas statusam, arī mazturīgajiem par ienākumiem netiks uzskatīti: @ bērnu kopšanas pabalsti, @ pirmie 50 lati no vecāku pabalsta, @ piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu, @ bērna invalīda kopšanas pabalsts, @ pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama kopšana, @ pabalsts ar celiakiju slimam bērnam, @ pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās, @ bērna piedzimšanas pabalsts, @ apbedīšanas pabalsts, @ bezdarbnieku stipendijas profesionālās apmācības vai pārkvalifikācijas laikā.

Pievieno komentāru

Citas ziņas