Ozolaines un Codes pamatskolas absolventi gatavi tālākai izglītībai un praktiskai dzīvei

Par eksāmenu laiku, izlaidumu un došanos lielajā dzīvē šobrīd domā arī mazo lauku skolu devīto klašu skolēni. Vecsaules pagasta Ozolaines pamatskolas 9. klases audzēkņu sarakstā ir deviņi skolēni. Savukārt Codes pamatskolas 9. klasē cītīgi mācās 17 jauniešu.Vecsaules pagasta Ozolaines pamatskolas direktore Lilija Bula ne bez rūgtuma sirdī atzīst, ka skoloties lauku bērniem tagad nav viegli. Tam nepieciešams pašu gribasspēks, zinātkāre, vecāku pamudinājums, kā arī ģimenes finansiālais un morālais atbalsts. Ne visi to spēj, tāpēc dažiem jauniešiem izglītošanās ir kļuvusi apgrūtinoša. Taču tie, kuri regulāri ierodas skolā un mācās, ir apņēmības pilni šopavasar beigt skolu un doties lielajā dzīvē. Praktiski un dzīvesgudriOzolaines pamatskolas 9. klases audzinātāja Elīna Baltgalve teic: «Sekmes un atzīmes eksāmenos būs tādas, kādas katrs ir pelnījis. Par to gan mazliet uztraucos. Taču, darbus darot un par sevi pastāvot, mani audzēkņi dzīvē nepazudīs.» Audzinot šos bērnus no 4. klases, stabils kolektīvs diemžēl nav izveidojies, skolēni gājuši prom, nākuši klāt. Toties tas nav liedzis visiem kopā baudīt skaistākos skolas mirkļus, izpaužoties dažādos sarīkojumos. Pusaudži aktīvi iesaistījās «Zelta zivtiņas» čempionātā, atraktīvi līdzdarbojās pasākumā «Nak-snīgā Ozolaine». Jauniešiem atmiņā palicis pērnā gada 18. novembra pasākums Bauskā.Skolotāja atzinīgus vārdus rod vai katram savas klases audzēknim. Viņa priecīgi stāsta par Druvi Mežieli, uzteicot puiša tehnikas pārzināšanas prasmes. Čakls palīgs visos mājas darbos ir Sergejs Gerstinovičs, enerģijas un izdomas bagāta ir Sallija Tomase. Meitene aktīvi līdzdarbojas arī skolēnu pašpārvaldē. Ar labsirdību un atklātumu audzinātājas atmiņā paliks Emīls Dzilna, bet par Mārtiņu Bušmani E. Baltgalve noteic īsi un pārliecinoši: «Jauks cilvēks.»Audzinātāja gan piebilst, ka šie bērni sagādājuši viņai ne vienu vien sirmu matu. Taču tā esot pedagoga darba sūtība – laiku un enerģiju veltīt bērniem, kuri ne vienmēr ir tie talantīgākie, čaklākie un veiksmīgākie. «Man vislielāko gandarījumu noteikti sagādās tie brīži, kad nākotnē uzzināšu ko labu, izlasīšu to par saviem devītajiem. Tad apjautīšu, ka mans pedagoģes veikums nav bijis veltīgs. Ticu, ka šie skolēni spēs paveikt labus darbus,» tā E. Baltgalve.Audzēkņi sarunā ar «Bauskas Dzīvi» uzteic audzinātājas iejūtību, vēlmi iesaistīt viņus dažādās aktivitātēs un arī pašai līdzdarboties. Gandarījumu E. Baltgalvei noteikti sagādās klases puišu atzinums: «Viņa ir gudra un ļoti skaista.» Apceļojuši pusi LatvijasCodes pamatskolas 9. klases audzinātāja Antra Gedroviča stāsta, ka, atverot klases žurnālu un ielūkojoties skolēnu sarakstā, pirmais ir Ivo vārds – klases jaunākā un gaišākā galva gan tiešā, gan pārnestā nozīmē. Ivo šogad paguvis piedalīties novada mājturības, tehnoloģiju, latviešu, angļu valodas, matemātikas olimpiādēs, meistarīgi spēlē dambreti, ir novada konkursa «Gada skolēns 2010» laureāts. Sarakstu noslēdz Rihards – vecākais un vienlaikus jaunākais, jo klasei pievienojās šajā mācību gadā.Nu jau vairākus gadus no skolas stenda «Mūsu labākie mācību darbā» uzsmaida Zanda, Santa un Ivo, bet rezultatīvākie sportisti ir Andis, Justs un Elīna. Turklāt Elīna nodarbojas ar tādu meitenēm neraksturīgu sporta veidu kā brīvā cīņa. Zandas skanīgā balss dzirdama ikvienā skolas pasākumā, dziedot gan meiteņu ansamblī, gan izpildot solo latviešu, krievu vai angļu valodā. Viņa darbojas arī skolēnu domē.Santa ir precīza, rūpīga, centīga un pacietīga, ne velti viņas kolekcijā ir apmēram 300 filigrānu pašdarinātu pērlīšu rotu un dažādi nieciņi. Arti, Rūdolfu un Lauri interesē tehnika. Turklāt Lauris un Rūdis ir labi zīmētāji.Sintija Čuprinska ilgstoši un aktīvi darbojas Pestīšanas armijā. Meitene ir no kuplas ģimenes, tāpēc lieliski saprotas ar jaunākiem bērniem, viņai piemīt pedagoga talants. Neviens teātra uzvedums skolā nav iedomājams bez Sintijas, Evas un Artura līdzdalības. Visiem atmiņā Artura pārliecinoši tēlotais Ješka skolas Ziemassvētku uzvedumā pēc A. Upīša stāsta «Sūnu ciema zēni» motīviem.Ritvars un Raitis ir klusi, godīgi un labsirdīgi puiši, kuriem veicas praktiski darbi. Ivo, Zanda, Santa, Justs un Andis izlēmuši mācības turpināt novada vidusskolās.«Esam atraktīva, draudzīga, saticīga, atsaucīga un azartiska klase, mūs vieno kopīgas nodarbes. Nelaižam garām nevienu iespēju piedalīties konkursos, sadūšojāmies pārbaudīt spēkus arī laikraksta «Diena» rīkotajā konkursā «Kas notiek?». Brīvo laiku labprāt pavadām kopā, izklaidējoties, apmeklējot teātru izrādes, muzejus. Esam apceļojuši vai pusi Latvijas, pabijuši arī kaimiņvalstīs: Lietuvā, Somijā, Zviedrijā,» stāsta Antra Gedroviča, kura kopā ar šiem audzēkņiem ir no 4. klases.

Pievieno komentāru

Citas ziņas