ES 18 UZ STREIKU dodos LATVIJA DREBĒS.

Visi kas nenūģi tiek aicināti .

Pievieno komentāru