Absolventi gādā pārsteigumu

Iecavas mūzikas skolas audzēkņu izlaidums un mācību gada noslēguma koncerts notika vietējā kultūras namā 27. maija pēcpusdienā.

Par to «Bauskas Dzīve» uzzināja novada Domes interneta mājaslapā www.iecava.lv . Šogad profesionālās ievirzes izglītības iestādi beidz tikai četri audzēkņi pirms vairākiem gadiem veikto mācību procesa pārmaiņu dēļ.Kokles klasi absolvē Beāte Millere un Anna Čonka (skolotāja Alise Veisa), sitaminstrumentu spēli apguvis Emīls Sietiņš (sk. Gundars Lintiņš), bet akordeona spēles klasi beidz Vitālijs Čemeris (sk. Antra Rušmane), stāsta kokles spēles skolotāja un mācību daļas vadītāja Alise Veisa. Mācību gada noslēguma koncertā uzstājās gan absolventi, gan labākie skolēni – konkursu laureāti. Turklāt priekšnesumus sniedza koris un koklētāju ansamblis «Uguntiņa». Kā ierasts katru gadu, jaunie mākslinieki spēlēja solo.Absolventi, mūzikas literatūras skolotājas Kristīnes Circenes rosināti un atbalstīti, bija sagatavojuši pārsteigumu. Viņi kopā spēlēja popuriju, kurā skanēja melodijas no klasikas līdz mūsdienu mūzikai. Pedagoģe aranžējusi skaņdarbus absolventu dažādajiem mūzikas instrumentiem.

Pievieno komentāru

Izglītība