Aicina pieteikties Vītolu fonda administrētajām stipendijām

12. klašu skolēni no 16. janvāra līdz 1. aprīlim var pieteikties Vītolu fonda administrētajām stipendijām 2012./2013. mācību gadam, «Bauskas Dzīvi» informē Vita Diķe, fonda valdes priekšsēdētāja. Vītolu fonds administrē arī Latvijas Zonta organizācijas stipendiju, ko zontas ik gadu maksā kādai centīgai un talantīgai jaunietei. Tā kā Zonta ir starptautiska uzņēmīgu sieviešu organizācija, viens no tās mērķiem ir atbalsta sniegšana tieši jaunām sievietēm. Jau otro gadu šādu stipendiju saņem arī Eva Dručka no Vecumniekiem. Eva teicami studē Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas fakultātes otrajā kursā. Pagājušajā mācību gadā viņas vidējā atzīme bija desmit balles, Latvijas zontas Evai bija piešķīrušas 130 latu stipendiju ik mēnesi (no septembra līdz jūnijam ieskaitot). Šajā mācību gadā E. Dručka saņem ilggadējas zontas, kura dzīvojusi un strādājusi par ārsti Zviedrijā, Annas Pāvulānes piemiņas stipendiju, «Bauskas Dzīvi» informē Iveta Rībena, Latvijas Zonta klubu stipendijas koordinatore.Janvāra sākumā Latvijas Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā Zonta klubu pārstāves tikās ar šīs organizācijas stipendiātēm. 2011./2012. mācību gadā Zonta klubu stipendiju saņem Skrīveru vidusskolas absolvente, Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas fakultātes pirmā kursa studente Anda Meikališa un Rīgas Stradiņa universitātes Psiholoģijas nodaļas studente, rīdziniece Anete Kļaviņa, kā arī īpašo Annas Pāvulānes piemiņas stipendiju saņem jau minētā Eva Dručka.Lai pretendētu uz kādu no Vītolu fonda administrētajām stipendijām (arī Latvijas Zonta klubu stipendiju), kandidāta vidējai atzīmei jābūt 7,5 balles vai augstākai, kā arī jāatbilst kādam no minētiem noteikumiem: jaunietis ir no maznodrošinātas ģimenes; ir bārenis vai viņu audzina viens no vecākiem; ir no daudzbērnu ģimenes; sasniegti izcili panākumi mācību olimpiādēs, skaidro Vita Diķe.Vītolu fonda stipendijas mērķis ir dāvāt iespēju iegūt augstāko izglītību talantīgiem un centīgiem jauniešiem no maznodrošinātām ģimenēm. Fonds ir arī iespēja cilvēkiem un uzņēmumiem, kas tic Latvijas nākotnei un jauniešiem, atbalstīt un finansēt jaunus, neatlaidīgus un talantīgus studentus. Ja kāds uzņēmums vai iedzīvotājs Bauskas, Iecavas, Rundāles vai Vecumnieku novadā vēlas ziedot talantīgu jauniešu stipendijām, ikviens aicināts to darīt – par līdzekļu novēlēšanu Zonta stipendijai sazināties ar Bauskas kluba prezidenti Māru Biti: mara.bite@gmail.com, par visām Vītolu fonda administrētajām stipendijām vairāk informācijas www.vitolufonds.lvPiesakoties stipendijai, kandidāts nenorāda, kuru no fonda administrētajām stipendijām vēlas saņemt – to lemj fonda padome. Katrs fonda ziedotājs nosaka, kurai nozarei stipendija tiks piešķirta un cik liela summa stipendijā tiks izmaksāta.

Pievieno komentāru

Izglītība