Apbalvo Bauskas pedagoģes 1

Bauskas novada domes apbalvojumi piešķirti trim pilsētas pedagoģēm. Tā ziņo novada administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste Ieva Šomina. Bauskas novada Atzinības raksts, kā arī 25 latu naudas balva piešķirta Bauskas 2. vidusskolas bioloģijas un ķīmijas skolotājai Melānijai Antonovičai un sporta pedagoģei Jeļenai Vederņikovai. Viņas apbalvotas par kvalitatīvu un radošu darbu bērnu un jauniešu izglītošanā. Atzinības raksts piešķirts arī Bauskas pilsētas pamatskolas fizikas un matemātikas skolotājai Olgai Vinogradovai. Viņa apbalvota par ilggadēju, radošu un godprātīgu darbu mācību iestādē. «Skolotājas Vinogradovas vadītās stundas ir mūsdienīgas, tajās tiek realizētas interaktīvās mācību metodes. Skolotāja rūpējas, lai klasē izveidotu tādu vidi, kurā katrs skolēns var radoši darboties, attīstīt prasmes patstāvīgi iegūt informāciju, pilnveidot savu intelektu,» tā pedagoģi raksturo skolas direktors Jānis Rumba.

Pievieno komentāru

Izglītība