Apspriedē Vecumniekos piedalās kolēģi no Neretas novada

Šonedēļ novados tiek rīkotas skolotāju konferences - tikšanās un apspriedes pirms jaunā darba cēliena. Vakar, 28. augustā, tās notika Bauskas un Vecumnieku novadā, Rundālē būs rīt, 30. augustā, bet piektdien - Iecavā.Vecumnieku novada izglītības darbinieku konference Vecumnieku tautas namā 28. augustā sākās ar vokālās grupas «Framest» koncertu. Talantīgo džeza izpildītāju programma izpelnījās nerimtīgus aplausus. Tas bija necerēti skaists sveiciens skolotājiem, sākot jauno mācību gadu, pēc koncerta atzina klausītāji.Veiksmi un izturību pedagogiem vēlēja Vecumnieku novada domes priekšsēdētājs Rihards Melgailis. Labās ziņas ir Valles vidusskolas jaunas direktores Gitas Eriņas iecelšana amatā, izglītības iestāžu remonts, Vecumnieku bērnudārza paplašināšana, kas ļaus visiem mazuļiem nodrošināt vietas, novada izglītības iestāžu audzēkņu panākumi konkursos un interešu izglītības projektos, uzsver Rihards Melgailis. Sliktā ziņa ir Bārbeles pamatskolas slēgšana, kritiski samazinoties skolēnu skaitam.  Jaunajā mācību gadā novada izglītības iestādēs būs par 50 audzēkņiem mazāk nekā 2011./2012. mācību gada 1. septembrī, toties ir palielinājies pirmklasnieku skaits. Vecumnieku novadā ir četras vidusskolas un viena pamatskola.Pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks Jānis Kalniņš un izglītības metodiķe Vija Beļūna pasniedza novada domes apbalvojumus skolu direktoriem un 21 pedagogam nominācijā «Labākais skolotājs». Viņu kandidatūras izvirzīja skolas. Apsveikumus un ziedus saņēma 11 skolotāji, kuri šogad svin nozīmīgas jubilejas. Konferencē piedalījās arī Neretas novada Sproģu un Mazzalves pamatskolas direktori un pedagogi. Ar Vecumnieku novada skolām abas iestādes sadarbojas jau trešo gadu, piedaloties dabaszinību semināros, skolēnu konkursos un mācību priekšmetu metodisko apvienību sanāksmēs. Par Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzfinansētā skolotāju kvalifikācijas un konkurētspējas paaugstināšanas projekta norisi Vecumnieku novadā informēja projekta koordinatore, Skaistkalnes vidusskolas direktore Svetlana Vāverniece. Projektā, kas turpinās kopš 2009. gada, piedalījās novada skolu 170 pedagogu, 123 saņēma ESF stipendiju. Iespēju iegūt otru specialitāti izmantoja 54 novada skolotāji. Visaugstākās - piektās - pakāpes kvalifikāciju ieguva Vecumnieku mūzikas un mākslas skolas pasniedzēja Liene Batņa, Skaistkalnes vidusskolas direktore Svetlana Vāverniece un Vecumnieku vidusskolas ķīmijas skolotāja Ilze Cīrule. Uz apspriedi bija ieradusies Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas (RPIVA) Bauskas filiāles vadītāja Līga Jankova un docente Iveta Kāposta, kura iepazīstināja ar piedāvātajām studiju programmām. Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) Bauskas starpnovadu arodorganizācijas priekšsēdētāja Māra Graudiņa sveica Vecumnieku novada skolu arodkomiteju vadītājus un pateicās par veiksmīgu sadarbību. Vēsma Petruševica, Vecumnieku vidusskolas arodkomitejas vadītājam, saņēma LIZDA Atzinības rakstu par radošu pieeju darba organizēšanā.

Pievieno komentāru

Izglītība