Arī citādākiem bērniem vajadzīga skola 37

Bauskas novada domes sēdē 27. janvārī jāpieņem novada izglītības iestāžu attīstības un optimizācijas plāns. Skatot to komitejās, diskusijas raisījās par iecerēto optimizācijas pasākumu kalendāro plānojumu. Tajā arī paredzēts no 1. septembra slēgt Mežotnes internātvidusskolu. «Bauskas Dzīve» šonedēļ apmeklēja skolu, lai uzklausītu pedagogu, skolēnu viedokļus. Direktore Sarmīte Ulnicāne skaidro, ka plāna apspriešanā viņa nav aicināta piedalīties, arī Izglītības pārvaldes izstrādāto skolas analīzi izdevies iegūt tikai no pagasta pārvaldes vadītāja. «Ir skumji, ka par mums lemj un mūsu viedokli pat neuzklausa,» tā S. Ulnicāne. Direktore skeptiski vērtē analīzē minētās skolas vājās puses, tostarp audzēkņu zemo sekmju līmeni. Tāpat pesimistiska viņa ir par ieguvumiem, kas rastos, mācību iestādi slēdzot, piemēram, palielināsies izglītojamo skaits citās novada skolās, izglītības iestādes materiāltehniskos resursus novirzīs citām pašvaldības skolām. S. Ulnināce ar skaitļiem pierāda, no 20 pašreiz Mežotnē esošajiem novada bērniem reti kurš turpinās izglītoties Bauskas skolās. Uz vidusskolu dosies varbūt tikai daži, noteikti būs tādi, kuri skolas gaitas rudenī tā arī neatsāks. «Mums apkārt ir dažādi cilvēki, tostarp skolēni, kuriem dažādu iemeslu dēļ mācības nesokas. Te viņi iegūst zinību pamatus, nenoiet no ceļa, jo ar viņiem šeit tomēr strādā citādāk. Nav noslēpums, daudzi no viņiem nav vajadzīgi saviem vecākiem - viņi ir ārzemēs, nestrādā, lieto alkoholu. Ja šādas skolas nebūs, šie bērni tā arī paliks nemācījušies. Nevar mūsu skolēnus vērtēt pēc sekmēm vienā mācību gadā. Mēs gandarījumu gūstam par katru «pacelto» bērnu, kurš no divām un trim ballēm skolas beigās nonācis līdz sešām un septiņām ballēm. Viņam tas ir daudz,» tā S. Ulnicāne.Direktores teikto ar savu personīgo piemēru ilustrē 10. klases audzēkne Laila Čekstere no Valmieras. Pēc 7. klases beigšanas meitenei bija 13 nesekmīgas atzīmes, vecākiem meitenes sekmes nebija svarīgas. Nonākot Mežotnē, Laila ne bez pedagogu atbalsta rada spēku saņemties. Tagad viņa vada skolēnu pašpārvaldi, meitenei ir vienas no labākajām sekmēm skolā. «Bauskas Dzīvei» viņa atklāj, ja septembrī Mežotnē mācīties vairs nevarēs, turpināt iegūt vidējo izglītību citviet būs problēmas. «Te mums ir citādāks priekšmetu sadalījums, es neatradīšu tādu vispārizglītojošo skolu, kur varētu mācīties 11. klasē. Būšu zaudējusi vienu gadu, jo 10. klasē būs jāmācās no jauna. Visticamāk, es to nedarīšu, bet braukšu projām no Latvijas kaut kur uz ārzemēm strādāt,» L. Čeksteres teiktais ir spilgts apliecinājums tam, ka vēl viens mācīties un strādāt gribošs jauns cilvēks Latvijai būs zudis. Direktore teic, ka Mežotnes internātvidusskola nav tikai viens mācību korpuss un internāta ēka. Skolas katlumāja nodrošina ar siltumu vairākas daudzdzīvokļu mājas. Ja mācību iestādes nebūs, tajās mītošie, no kuriem vairums ir pensionāri, par apkuri samaksāt nespēs. Skolā ir medpunkts, bibliotēka, strādā zobārsts. To visu izmanto arī tuvējo māju ļaudis.Slēdzot skolu, ciematā bez darba paliks ap 40 cilvēku. Direktorei tā arī neviens nav pateicis, kā tukšās ēkas domāts izmantot. «Es jums droši varu pateikt, kas notiks ar šo ēku. Pāris mēnešu laikā te stikli būs izsisti, viss izvazāts un izzagts. Vai mums jau nepietiek pamestu un postā aizlaistu lauku lielfermu, darbnīcu?» vaicā S. Ulnicāne.  Plašāk par slēgšanai paredzētajām skolām laikraksta drukātajā versijā 26. janvārī.  

Pievieno komentāru

Izglītība