Bauskas novadā skolēnu skaits saruks vēl gadus divus

Bauskas novadā vispārizglītojošās mācību iestādēs un bērnudārzos audzēkņu skaits sarucis par 165, portālu informēja Bauskas novada Izglītības pārvaldes (IP) speciāliste Līga Kļaviņa.Vislielākais skolēnu skaita samazinājums ir Bauskas Valsts ģimnāzijā. Te izglītojas par 60 bērniem mazāk nekā pirms gada. Ir nokomplektētas tikai divas 10. klases. Direktora vietniece izglītības jomā Maruta Lagzdiņa to skaidro ar objektīvo situāciju valstī. Vēl divus gadus būs vērojams skolēnu skaita samazinājums, tad atkal iespējams pieaugums. Iepriekšējā mācību gadā ģimnāzijā bija četras 12. klases un tikai divas 9. klases. Tādējādi skolēnu skaita samazinājums ir pamatots. Vislielākais audzēkņu skaita pieaugums ir Vecsaules pamatskolā. Direktors Egons Brazauskis nosauc vairākus iemeslus, kas veicinājis skolēnu skaita palielināšanos par 14 bērniem. Ir ģimene, kas pārcēlusies uz dzīvi laukos no Rīgas, daži skolēni atgriezušies sava novada skolā, jo tagad te viņiem ir bezmaksas brīvpusdienas. Pozitīvi arī tas, ka lauku skolās izveidotas bērnudārza grupiņas. Tādējādi vecāki jau ir «atraduši ceļu uz skolu», un mazuļi pēc bērnudārza paliek izglītoties skolā. Bauskas novada lauku pamatskolās vislielākais skolēnu skaits ir Griķos. Kopā ar pirmsskolas grupiņām te izglītojas 182 bērni. Direktore Daiga Vīlipa skaidro, ka skolēnu skaits palicis iepriekšējā gada līmenī - 85 audzēkņi. Par 11 mazāk ir bērnudārza audzēkņu. 5. un 8. klases bērni mācās apvienotajā klasē, savukārt ceturtklasnieku skolā ir 14.  Direktore stāsta, ka ir vecāki, kuri labprāt sūta bērnus no Bauskas mācīties uz lauku skolu, jo te ir mazāks audzēkņu skaits klasē. Tādējādi ir lielāka iespēja individuālajam darbam. Liela nozīme ir arī skolas modernajai sporta zālei. Bērniem līdz 6. klasei sporta nodarbības ir trīs stundas nedēļā. Arī to daudzi vecāki novērtē kā ieguvumu.

Pievieno komentāru

Izglītība