Bauskas novada skolu direktori spriež par jaunumiem otrajā semestrī 3

Bauskas novada izglītības iestāžu vadītāji piektdien, 4. janvārī, pulcējās Vecsaules pagasta saieta namā. Tikšanās reizē direktori un viņu vietnieki uzzināja par jaunumiem, pārsprieda darbu savās skolās, dalījās pieredzē, jo jau pirmdien, 7. janvārī, sākas otrais mācību semestris. Bauskas sākumskola tās otrajā pastāvēšanas gadā sagaidījusi pirmo akreditāciju. Komisija izglītības iestādi apmeklēs pavasarī. Direktore Linuta Ģerģe «Bauskas Dzīvei» atzina, ka kolektīvs šim darba izvērtējumam ir nopietni sagatavojies. Līdztekus esošajām no septembra skolā atvērtas divas izglītības programmas, no janvāra – vēl viena. Tas ļauj dažādot pedagogu darbu ar 350 skolas audzēkņiem.Bauskas novada Izglītības pārvaldes (IP)vadītāja Aija Spriņķe «Bauskas Dzīvei» stāstīja, ka pedagogu darbā šajā pusgadā nozīmīgas pārmaiņas nav paredzētas. Vienīgi angļu valodas pasniedzējiem ar 12. klašu skolēniem jāplāno darbs tā, lai valsts pārbaudījumu varētu kārtot marta beigās, nevis kā agrāk – maijā.  Novadā tiks rīkots atsaucību guvušais konkurss 6. un 7. klašu audzēkņiem «Gada klase». Audzēkņi tiks vērtēti arī skatē «Gada skolēns». Plānotas vairākas izbraukuma sanāksmes skolās, kurās diskutēs par vienotas lietvedības sistēmas ieviešanu, par darba organizācijas uzlabošanu izglītības iestādēs.A. Spriņķes vietnieks Aleksandrs Novickis stāstīja, ka šogad iecerēti trīs vērienīgi energoefektivitātes uzlabošanas projekti izglītības iestādēs. Remontēs Bauskas Valsts ģimnāziju, Bauskas 2. vidusskolu un Uzvaras vidusskolas bērnudārzu «Lācītis». Mazāka apjoma remonti plānoti arī citās izglītības iestādēs. IP pārziņā iecerēts pārņemt sporta namu «Mēmele» un veikt tajā nozīmīgus uzlabojumus. Pārmaiņas gaida arī Bauskas sporta skola – plānota jaunas administratīvās ēkas izbūve un materiālās bāzes atjaunošana.

Pievieno komentāru

Izglītība