Brīvdienas bijušas krāsainas 2

Bauskas novada sociālā dienesta rīkotajās nometnēs ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu jaukas brīvdienas pavadījuši 75 skolēni. Pēc piecu dienu kopā būšanas nometnes «Rudens krāsu karuselī» Vecsaules un Bauskas pamatskolā un Bauskas 2. vidusskolā darbu beidza 28. oktobrī. Rādot radošajās darbnīcās «Saulespuķes», «Karstais desmitnieks» un «Rudenīši» paveikto, ar dziesmām un rotaļām cits no cita atvadījās Vecsaules pagasta bērni. Labākais vērtējums bija skolēnu atzinums, ka negribas šķirties. «Apbrīnoju nometnes pedagogu pacietību un izdomu nodarbībās ar bērniem,» paldies sacīja Vecsaules pamatskolas direktors Egons Brazauskis. Zēni un meitenes stāstīja, ka spēlējuši dambreti un šahu, sportojuši, cepuši desiņas, iemācījušies šūt. Visi priecājās par kopīgi veidotiem dekoriem visu gadalaiku krāsās, tie paliek Vecsaules pamatskolai. Skolēnu nometnes Bauskas novadā organizētas Eiropas Sociālā fonda atbalstītā projektā «Sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu mācību atbalsta sistēmas izveide», informē projekta vadītājas asistente Dina Romanovska.

Pievieno komentāru

Izglītība