Centralizēto eksāmenu vērtējums pārsniedz Bauskas 1. vidusskolas absolventu cerēto (precizēts) 4

Precizēta pēdējā rindkopa. Ļoti augsts centralizēto eksāmenu vērtējums šogad sasniegts Bauskas 1. vidusskolā. Tāds vēl līdz šim nav bijis. 84 procentiem absolventu šogad ir trīs augstākie vērtējuma līmeņi: A, B un C. Mācību pārzine Malda Ignatjeva informē, ka pēc atestāta par vidējās izglītības iegūšanu, sekmju izraksta un centralizēto eksāmenu sertifikātiem trešdien, 13. jūlijā, Bauskas 1. vidusskolā ieradās absolventi.  12.a klases bijusī audzēkne Rūta Punka, saņemot eksāmenu rezultātu izrakstu, «Bauskas Dzīvei» atzina, ka vērtējums ir labāks, nekā viņa gaidījusi. Tādējādi jauniete ar daudz lielāku pārliecību dosies iesniegt dokumentus, lai studētu par juristi. Arī Artūrs Toms Plešs atzina, ka nebija cerējis uz tik labu vērtējumu: «Tā ir veiksme, arī skolotāju nopelns, mani mācot. Ar daudz mierīgāku prātu jaunnedēļ došos uz ārzemēm, lai sāktu studijas universitātē Skotijā.»Uzrunājot jauniešus, direktors Raimonds Žabovs pauda pārliecību, ka daudziem iegūtais augstais zināšanu vērtējums būs lielisks stimuls izvirzīt sev nākamo, vēl augstāku mērķi dzīvē. Vienlaikus viņš mierināja tos, kuriem vienā vai otrā pārbaudījumā nav tā paveicies. Direktors aicināja jauniešus nesaliekties grūtību priekšā.Ar īpaši priecīgām emocijām saņemt sertifikātu un vidusskolas beigšanas atestātu R. Žabovs aicināja absolventi Lāsi Mīlgrāvi. Pirmo reizi vidusskolas vēsturē kāds audzēknis četros centralizētajos eksāmenos saņēmis tikai A līmeņa vērtējumu. «Cerēju, ka rezultāti būs labi, bet tik augsts vērtējums mani patīkami pārsteidz. Bez skolotāju darba es to noteikti nebūtu ieguvusi,» pateicību pedagogiem izsaka L. Mīlgrāve.Jauniete «Bauskas Dzīvei» atzīst, ka šī vasara viņai pagaidām rit ļoti veiksmīgi. Lāse vairākas nedēļas kā brīvprātīgā strādāja Rīgā, kur norisinājās pasaules junioru čempionāts basketbolā. Tur viņa ieguvusi līdz šim nebijušu pieredzi, atradusi draugus visās pasaules malās.Bauskas 1. vidusskolas mācību pārzine M. Ignatjeva skaidro, ka šogad centralizēto eksāmenu rezultāts ir augstākais, kāds piedzīvots skolas vēsturē. Pērn A, B, C līmenis bijis 76 procenti, šogad – 84. Dažviet jau paustajam viedoklim, ka eksāmenu darbi bijuši vieglāki, M. Ignatjeva nepiekrīt. «Šogad skolēni kā nevienu gadu bija ļoti motivēti labi mācīties. Audzis arī pedagogu meistarības līmenis, skolotāji kļūst pieredzējušāki, zinošāki.»Visvairāk – 12 – A līmeņa vērtējumi ir latviešu valodas eksāmenā. Šo mācību priekšmetu mācīja skolotājas Vija Cerusa un Ināra Graudiņa. Diemžēl septiņiem skolēniem ir E līmeņa vērtējums, no tiem seši audzēkņi to saņēmuši matemātikā.

Pievieno komentāru

Izglītība