Cer saglabāt trīs skolas

Topošā Rundāles novada skolu direktores Gunta Novika, Gunta Šurna un Anda Liškauska šodien, 9. februārī, tiekas, lai apkopotu priekšlikumus par izglītības iestāžu darbu jaunajā administratīvajā vienībā. Iepriekš tas apspriests 3. februārī, piedaloties arī Rundāles, Svitenes un Viesturu pašvaldības vadītājiem. Ar finansēšanas iespējām iepazīstināja rajona Padomes Izglītības pārvaldes vadītāja Aija Spriņķe, izskaidrojot Izglītības un zinātnes ministrijas piedāvāto darbības modeli «nauda seko skolēnam». Ievērojot šo nosacījumu, Izglītības pārvalde aprēķinājusi iespējamo pedagoģisko likmju skaitu skolām. Aija Spriņķe stāstīja arī par ministrijas piedāvātiem koeficientiem sākumskolām, pamatskolām un vidusskolām.Ir iespējams Rundāles novadā saglabāt visas trīs esošās mācību iestādes, atzīst Pilsrundāles vidusskolas direktore Anda Liškauska. Bez piecus un sešus gadus vecu bērnu grupām Pilsrundāles vidusskolā šajā mācību gadā ir 269 skolēni, Svitenes un Bērsteles pamatskolā – katrā 71 audzēknis. Abās pamatskolās ir arī dažas nepilnas klases, kurās ir mazāk par astoņiem skolēniem.

Pievieno komentāru

Izglītība