Dabaszinību mācīšanas metodiku pedagogi izzina Skaistkalnē

Skaistkalnes vidusskolā 1. februārī notika starptautisks skolotāju seminārs «Dabas izziņas motivācijas attīstīšana skolā».Seminārā piedalījās Lietuvas Biržu rajona Radvilišķu pamatskolas direktore Saule Venckunene un 19 pedagogu. Semināru apmeklēja arī Stelpes pamatskolas pārstāvji.Skolotāji vēroja un analizēja fizikas, matemātikas, informātikas un dabaszinību stundas, kurās priekšmetu pasniedzēji izmantoja jaunāko tehnoloģiju iespējas.Skaistkalnes vidusskolā 2010. gada 31. decembrī beidzās Eiropas Reģionālās attīstības fonda, valsts budžeta un Vecumnieku novada domes līdzfinansētais projekts par mūsdienīgas materiālās bāzes nodrošināšanu dabaszinību priekšmetu mācīšanā. Izglītības iestādē ir iekārtoti četri jauni kabineti un trīs laboratorijas. Skola ir saņēmusi lietošanā jaunākās paaudzes datortehniku, laboratorijas iekārtas un instrumentus, mikroskopus, digitālās tāfeles, mācību līdzekļus, grāmatas.Semināra mērķis bija dalīšanās pieredzē ar kolēģiem par inovatīvu metožu izmantošanu eksakto zinību mācību priekšmetos un jaunu ideju apspriešana, informē Skaistkalnes vidusskolas direktore Svetlana Vāverniece.Radvilišķu pamatskola un Skaistkalnes vidusskola jau vismaz piecus gadus veiksmīgi sadarbojas vairākās jomās. Skolotāji gan Latvijā, gan Lietuvā organizē kopīgus seminārus, bet audzēkņi piedalās sporta, kultūras sarīkojumos. Tagad abu skolu vadītājas ir pievērsušās kopīgu attīstības projektu izstrādei, izmantojot Eiropas Savienības struktūrfondu piedāvātās iespējas.Plašāks izklāsts par semināru tiks publicēts «Bauskas Dzīves» drukātajā versijā 9. februārī tematiskajā lappusē «Izglītība un kultūra».

Pievieno komentāru

Izglītība