«Daugavas vanagu» paaudzes tiekas Bauskā

Atceroties «Daugavas vanagu» organizācijas izveidošanas 64. gadadienu, Bauskas pilsētas pamatskolā 27. decembrī notika svinīgs pasākums. Līdz ar vietējiem aktīvistiem tajā piedalījās arī organizācijas «Daugavas vanagi» Latvijā priekšsēdis Jānis Atis Krūmiņš.Uzrunājot atnākušos, viņš īpaši uzteica jaunos vanadzēnus no Ceraukstes pagasta Griķu pamatskolas: «Kad tālajā 1945. gadā dibināja Daugavas vanagu organizāciju, tās mērķis bija saglabāt tautas kopību. Ceraukstes jauniešu aktivitāte ir lielisks šīs idejas piepildījums mūsdienās.» Griķu pamatskolas 7. klases audzēkne Karīna Marhileviča «Bauskas Dzīvei» stāstīja, ka skolotāja Vita Laveniece regulāri jauniešiem atgādina par nozīmīgākajiem notikumiem organizācijas «Daugavas vanagi» vēsturē. Viņa arī jauniešus rosina iesaistīties dažādos pasākumos. Svinīgajā pasākumā sanākušos sveica Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietniece Ārija Gaile. Īpašus paldies vārdus viņa veltīja Imantam Zeltiņam, kurš regulāri rīko atceres pasākumus un vienmēr tajos iesaista skolu jauniešus. «Lai visiem vecajiem karavīriem laba veselība, lai laimīgs nākamais gads! Savukārt skolu jaunatnei vēlu mācīties no šiem sirmajiem vīriem un izaugt par īsteniem savas Latvijas patriotiem,» uzrunā vēlēja Ā. Gaile.

Pievieno komentāru

Izglītība