Godina Vecumnieku novada konkursa «Gada skolēns 2012» laureātus

Vecumnieku novada izglītības iestāžu konkursā titulu «Gada skolēns 2012» ieguva Misas vidusskolas 9. klases audzēknis Jānis Pelēcis un Vecumnieku vidusskolas 10. klases skolnieks Kalvis Ņikiforovs.Noslēguma sarīkojums pagājušajā nedēļā notika Bārbeles tautas namā. Konkursā piedalījās 13 Vecumnieku novada skolu audzēkņi, informē pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks Jānis Kalniņš. Sveikt konkursantus bija ieradušies viņu vecāki, pašvaldības amatpersonas.Sarīkojumu vadīja Bārbeles pamatskolas direktore Dace Penķe. Viņa komentē: «Skolēni sveica savus vecākus un pateicās viņiem. Tie bija aizkustinoši mirkļi. Skaistkalnes, Bārbeles, Stelpes, Kurmenes, Valles pagasta pārvaldnieku klātbūtne sarīkojumā apliecināja, ka viņi interesējas par izglītības jomas norisēm un jauniešu sasniegumiem. Mēs priecājamies par Bārbeles pamatskolas pārstāvi, 9. klases skolnieci Ilzi Ģeķi, kuru nominēja kategorijā «Par vispusīgām zināšanām».»Tika piešķirtas nominācijas par talantu daudzpusību un aktīvu līdzdalību sabiedriskajā dzīvē. Žūrijas balvu par oriģinālāko prezentāciju ieguva Misas vidusskolas 11. klases audzēkne Liene Spalva. Katrs finālists saņēma piemiņas zīmi – stikla figūriņu. Balvas pasniedza Vecumnieku novada domes priekšsēdētājs Rihards Melgailis, viņa vietnieks Jānis Kalniņš un novada domes izglītības metodiķe Vija Beļūna.Titula «Gada skolēns» ieguvējs Kalvis Ņikiforovs konkursā piedalījās arī pagājušajā gadā, saņemot nomināciju «Par talantu daudzpusību». Jaunietis ir apdāvināts gan eksakto, gan humanitāro zinību jomā. Viņš ir novada mācību priekšmetu olimpiāžu laureāts, vizuālās mākslas konkursu, kā arī valsts olimpiāžu un skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursa dalībnieks. Kalvis mācās arī Vecumnieku mūzikas un mākslas skolā.Misas vidusskolas pārstāvis Jānis Pelēcis ir labs sportists, mērķtiecīgs un centīgs mācībās. Konkurss ir lieliska iespēja demonstrēt radošumu, erudīciju un publiskās uzstāšanās prasmes, spriež dalībnieki.  UZZIŅAIVecumnieku novada konkursā «Gada skolēns» piedalījās:Aleksandra Hadžimuratova – Stelpes pamatskola, Jānis Zvirbulis un Laura Strupa – Valles vidusskola, Luīze Diena, Agija Roķe, Jānis Pelēcis un Liene Spalva – Misas vidusskola, Ieva Lazdiņa, Sintija Siliņa un Kristiāna Drevinska – Skaistkalnes vidusskola, Ilze Ģeķe – Bārbeles pamatskola; Kalvis Ņikiforovs un Dārta Drava – Vecumnieku vidusskola. 

Pievieno komentāru

Izglītība