Jaunpienācējiem Pilsrundāles vidusskolā izveido savas klases

Mācību gadu beidzot, šogad maijā Pilsrundāles vidusskolā bija 250 audzēkņu, bet 1. septembrī jau 383 skolēni, un katru dienu pa kādam vēl nāk klāt. Reorganizējot pamatskolas Svitenē un Bērstelē, 7. līdz 9. klašu skolēniem nākas pierast pie jaunas vides. Ne viena vien mamma 1. septembrī notrausa asaru, pavadot bērnu uz citu skolu. Šīs pārmaiņas Bērsteles, Svitenes un Viesturu iedzīvotāju dzīvē ienāk neplānotas un vēl pirms gada arī neparedzētas.Vecāku raizes Pilsrundāles vidusskolā kliedētas jau sapulcē, skaidrojot audzēkņu pārvadāšanas maršrutus, stāstot par ēdināšanas piedāvājumu mācību iestādē, iespējām nodarboties pulciņos. Lai bērni ātrāk iejustos, divas – 7.c. un 8.b – klases izveidotas pilnīgi no jauna. Tādējādi no Bērsteles un Svitenes nākušie netiek šķirti un viņiem ir vieglāk pierast pie pārmaiņām, jo klasē visi ir jauniņie, stāsta Pilsrundāles vidusskolas direktore Anda Liškauska.«Sviteniekiem uz 8. klasi līdzi atnāca arī viņu audzinātāja – ģeogrāfijas skolotāja Dace Janjone. Pie mums tagad strādā mājturības skolotājs Zigurds Bille no Svitenes. Trešo 9. klasi gan nevarējām izveidot, nebija pietiekams skolēnu skaits. Tāpēc vienā pamatskolas pēdējā klasē iekļauti Bērsteles, otrā Svitenes pamatskolas audzēkņi. Nav jau te nekā traka. Daudziem skolēniem vecāki mūsu skolā mācījušies, citiem te ir brāļi un māsas,» tā A. Liškauska.Tās ir labas pārmaiņas, atzīst 7.c klases skolniece Kintija Kļaviņa. Viņu kopā ar klasesbiedrenēm «Bauskas Dzīve» sastop mājturības stundā pie pedagoģes Daces Donerblicas. Kā iejutušās? «Jauki,» atsaucas pārējās meitenes. «Viss jauns, lielāka skola, citi draugi, stingrāki skolotāji un kārtība,» saka sviteniece Kintija. Lai pagūtu uz tuvāko skolas autobusa pieturu, meitenei jāceļas pusseptiņos, jo trīs kilometri viņai vēl jāiet kājām. Pagaidām neesot grūti, ziemā, tad gan, tā Kintija.Skolotāja Dace Donerblica vērtē, ka bērni jau pieņēmuši jauno vidi. Viņi ātrāk kā pieaugušie pierod pie pārmaiņām. «Manā klasē ir trīs puiši un divas meitenes no Svitenes pamatskolas. Trīs kādreizējie viņu skolasbiedri jau ir priekšā. Domāju, ka mūsu jauniņie nejūtas slikti, ir pieņemti,» stāsta Aiga Vangale, 9.a klases audzinātāja. Tam piekrīt arī svitenieki Artis Lauciņš un Rita Šuveniece. Skola lielāka, bet tāpēc arī draugu vairāk.Arī Pilsrundāles vidusskolas pirmsskolas grupiņā ir bērni no Svitenes un Viesturiem. Skolotāja Silvija Pavlova atzīst, ka pārdomāts skolēnu autobusa maršruts neliek mazajiem celties pārlieku agri. Pirmie uz skolu jau ap astoņiem parasti atnāk vietējie bērni, tikmēr tālumnieki vēl tik sēžas autobusā.Pilsrundāles vidusskolas audzēkņu autobusa maršruti atkārtoti tika izvērtēti šonedēļ, piedaloties direktorei, SIA «Aiva auto» vadītājam Agrim Lazdiņam, novada Domes priekšsēdētājam Aivaram Okmanim un deputātei Guntai Šurnai. Pirmā nedēļa parādījusi, kur vajadzīgi grozījumi, lai skolēniem nav pārāk tālu jāiet līdz pieturai. Arī braukšanas laiks jāpieskaņo vajadzībām, jo autobuss plkst. 15 ir pārpildīts, vairumam skolēnu stundas beigušās un līdz nākamajam reisam pēc stundas gaidīt negribas, skaidro Anda Liškauska.

Pievieno komentāru

Izglītība