Jaunsargi būvē dažādas naktsmītnes

Vairāk nekā 30 pusaudžu nakti no piektdienas, 22. maija, uz sestdienu, 23. maiju, vadīja, guļot ne tā, kā ierasts. Jaunieši nakšņoja teltī, teltenē un ar zariem nosegtā nojumē.Bauskas 508. jaunsargu brigādes vadītājs Zigurds Kalējs stāsta, ka lietus dēļ jaunsargi nenakšņoja piepilsētas mežā. Pēc apmēram desmit kilometru pārgājiena pusaudži atgriezās Bauskā un Mēmeles krastā iekārtoja apmetni ar triju veidu naktsmītnēm. Lielākajā teltī tika uzstādīta krāsniņa, tajā ietilpa visvairāk bērnu. Daži jaunsargi naktsmītni veidoja no vairākām kopā savienotām teltenēm. Savukārt trešā grupiņa savu nojumi uzcēla starp kokiem, nomaskējot to ar zariem.«Šādi pasākumi saliedē bērnus, viņi apgūst iemaņas, kuras ikdienā nav iepazinuši. Uzticēto pienākumu izpilde, nometnes noteikumu ievērošana disciplinē skolēnus. Esmu novērojis, ka pilsētas bērni pārgājienos nogurst ātrāk, lauku zēni un meitenes ir izturīgāki,» stāsta Z. Kalējs.Aira Sanduca ir pabeigusi 9. klasi, gadu mācījusies Rīgā, taču darbošanās jaunsargos viņai šķiet noderīga: «Ir interesanti darīt to pašu, ko zēni, tādējādi sevi apliecināt.» 8. klases audzēknim Ruslanam Sudarkinam darbošanās jaunsargos patīk, te viņš iemācās daudz noderīga: «Es tagad zinu, kā pareizi jātur ierocis, kā ar to jāapietas.» Mārtiņš Tomsons piebilst, ka ir svarīgi prast ātri iekurt ugunskuru, iekārtot naktsmītni, izmantojot dabas materiālus. Pirmo reizi jaunsargu nometnē bija Dairis Plociņš un Dāvis Briņķis no Īslīces. Puiši nenožēlo, ka iesaistījušies šajā kustībā, pirmie iespaidi ir ļoti pozitīvi. Šajā jaunsargu pārgājienā bija pusaudži ne tikai no visām Bauskas skolām, bet arī no Jaunsaules, Codes un Īslīces skolas.

Pievieno komentāru

Izglītība