Jaunsaulē noslēdzas nometne bērniem «Saulainie piedzīvojumi» 1

Diennakts nometne «Saulainie piedzīvojumi» 12, 13 gadu veciem bērniem Bauskas novada Vecsaules pamatskolas Jaunsaules filiālē noslēgsies rīt, 14. jūlijā. Nometne ir vietējās pašvaldības sociālā dienesta realizētais projekts «Sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu mācību atbalsta sistēmas izveide Bauskas novadā».Pasākumā piedalās 20 bērnu no piecām projekta pilotskolām – Bauskas pilsētas, Kristīgās, Mežgaļu un Vecsaules pamatskolas, kā arī no Bauskas 2. vidusskolas, informē nometņu vadītāja Dina Romanovska. No katras izglītības iestādes izvirzīti četri audzēkņi – divi zēni un divas meitenes. Sociālās atstumtības riski ir dažādi. Projektu finansē Eiropas Sociālais fonds un pašvaldība. Kopumā plānoti četri pasākumi. Bauskas pilsētas pamatskolā dienas nometne jau noslēgusies. Bērni dažādās nodarbībās iesaistījās desmit dienu. Savukārt Vecsaules pamatskolas Jaunsaules filiāle kļuvusi mājvieta trim diennakts nometnēm. Dažādu vecuma grupu skolēni izglītības iestādes telpās uzturas septiņas diennaktis. Pēdējā projekta nometne «Mana pasaule» 14, 15 gadu veciem pusaudžiem Jaunsaulē sāksies piektdien, 15. jūlijā. Norises vieta izvēlēta, ņemot vērā atrašanos (laukos pie upes), ekonomiskos apsvērumus (par īri nav jāmaksā, jāsedz tikai komunālie izdevumi) un Vecsaules pamatskolas vadības atsaucību. Nometņu programma ir bagātīgi daudzveidīga. Piemēram, «Saulaino piedzīvojumu» dalībnieki guva pieredzi izdzīvošanas skolā, makšķerēja, spēlēja saskarsmes iemaņas attīstošas rotaļas un galda spēles. Viņi sporto, radošās darbnīcās dekorē priekšmetus dekupāžas tehnikā, apglezno sadzīves lietas, gatavo rotaļlietas no filca un strādā ar dabas materiāliem.Skolēni devās pārgājienā. Viens no tā pieturpunktiem bija zemnieku saimniecība «Krišjāņi» Brunavas pagastā, kur notika piena, sešu siera šķirņu un saldējuma degustācija. Bērni tikās ar kristīgās svētdienas skolas pārstāvjiem, drošības aspektus pārrunāja ar nepilngadīgo lietu inspektorēm. Audzēkņi vienu dienu pavadīs pie jūras. Vakaros dalībnieki pārrunā dienas notikumus, dažkārt tas notiek pie ugunskura, citreiz – cepot desiņas.Nodarbības vada pilotskolu izveidotas profesionāļu komandas. Tajās ietilpst sociālie pedagogi, psihologi, logopēdi un skolotāju palīgi. Kopumā ar bērniem strādā 26 speciālisti. Turklāt pasākumos brīvprātīgi iesaistās sporta pedagogi Ivo Petrokaitis no Pamūšas speciālās internātpamatskolas un Oskars Olavs no Mežgaļu pamatskolas, kāda frizierīte, Zemgales Mutes veselības centra higiēniste Eva Žaugre.«Mūsu mērķis ir veicināt lietderīgu brīvā laika pavadīšanu. «Saulaino piedzīvojumu» dalībniekiem ļoti patīk sportot, īpaši netradicionālās, humora pilnajās sacīkstēs, ko piedāvā Ivo un Oskars. Pagājušās nometnes noslēguma vakars izvērtās ļoti emocionāls – bērni un audzinātājas raudāja, bet uz noslēgumu atbrauca 15 vecāku. Mani tas pārsteidza. Jau notikušās nometnes notika atbilstīgi plānotajam un viss izdevās,» stāstīja Dina Romanovska. Projekta vadītāja ir Bauskas novada sociālā dienesta vadītājas vietniece Ina Krūmiņa. Pirms plāna izveides atbildīgie veica skolu aptauju novadā par to, cik daudz ir riska grupas bērnu. Visvairāk šādu skolēnu izrādījās iepriekš nosauktajās izglītības iestādēs.

Pievieno komentāru

Izglītība