Jubileju svin skola

Bauskas 2. vidusskolas 65 gadu jubileja tika svinēta vairākas dienas pagājušajā nedēļā. Suminājumus skolai izteica bijušie audzēkņi, pašvaldības pārstāvji, skolotājus sveica arī pašreizējie skolēni.Vienu no skaistākajām dāvanām skolai jubilejā bija sarūpējušas 7.b un 8.b klase. Zālienā pie mācību iestādes ieejas viņi izveidoja ziedu paklāju «Ceļš uz skolu». Skolotāja Ērika Merca stāsta, ka projektu skolēniem palīdzējuši īstenot pedagogi Indra Vasiļkova un Vadims Grigorjevs. Ziedus gādājuši skolēni, viņu vecāki, arī skolotāji. «Mēs ar bērniem centāmies veidot šo ceļu dzīvespriecīgu, krāsainu un daudzveidīgu. Tādu, kāda ir mūsu skola savā 65 gadu jubilejas rudenī,» stāsta Ē. Merca.Skolotājas teikto papildina arī 10.b klases audzēkņi. Oskars Kreize 2. vidusskolā iestājies pēc 9. klases pabeigšanas Bauskas pamatskolā: «Pēc pirmā mēneša, ko esmu šeit pavadījis, jūtos apmierināts. Lieliski klasesbiedri, skaista skola. Ar mācībām arī tieku galā. Vēl tikai drusku labāk jāapgūst fizika, tad viss būs kārtībā.» Viņa klasesbiedre Eva Bodniece uzteic 2. vidusskolas pedagogus, īpaši klases audzinātāju Tatjanu Stepanovu: «Man patīk, ka skolotāji spēj pret visiem bērniem izturēties vienlīdz labi. Tas rada labvēlīgu gaisotni skolā.»Par pozitīvismu, kas valda 2. vidusskolā, pārliecinājās arī «Bauskas Dzīve», klāt esot 2. oktobra sarīkojumā. Mācību iestādi jubilejā sveikt bija ieradušies pašvaldības pārstāvji, kuri uzteica skolas lomu sabiedrības konsolidācijas jomā. Apliecinot to, direktore Vera Grigorjeva atzina, ka viens no grūtākajiem, taču arī skaistākajiem periodiem bijusi pāreja no dzimtās valodas uz valsts valodas apmācību: «Mūsu kolektīvs ar šo pārbaudījumu sekmīgi tika galā. Tāpēc tagad es droši varu apgalvot, ka mums pa spēkam arī pašlaik īstenojamās astoņas izglītības programmas. Esmu pārliecināta, ka savus pienākumus spēsim izpildīt godprātīgi.»Kā pierādījums direktores solītajam bija arī absolventu pateicības vārdi savai skolai. Sirsnīgs savā runā bija Bauskas 2. vidusskolas absolvents, kādreizējais skolotājs, tagad Rīgas Domes deputāts Nikolajs Zaharovs. Pozitīvu emociju pārņemta bija pensionētā skolotāja Sarmīte Vaivare. Viņa vēlēja skolā turpināt izkopt dziedāšanas prieku, rosinot skolēnus arvien vairāk iesaistīties korī, veidot vokālos ansambļus. Pensionētā pedagoģe pārliecināta, ka tādējādi pozitīvisms skolas sienās tikai vairosies.

Pievieno komentāru

Izglītība