Katrai mācību iestādei – savas stiprās puses

Vecsaules pagasta pamatskolu direktori un Vecsaules pamatskolas mācību pārzine Agra Ķēniņa šonedēļ, 26. augustā, tiekoties ar pagasta pārvaldes vadītāju, pārrunāja mācību iestāžu aktualitātes.

Šī gada 1. septembrī Vecsaules pamatskolas direktoram Egonam Brazauskam un viņa vietniecei mācību darbā Agrai Ķēniņai jāpagūst uzrunāt pedagogus un audzēkņus arī Jaunsaules skolā, kas kļuvusi par centra skolas struktūrvienību. Uzmanības lokā vēl bija Saules kauju atceres pasākums, tika precizēts štatu saraksts un darba samaksas apmērs pirms to apstiprināšanas Bauskas novada Domes sēdē.Pārvaldes vadītāja Laimdota Kolberga informē, ka ar mācību iestāžu direktoriem turpmāk reizi mēnesī paredzētas tikšanās. Tādējādi iespējams labāk koordinēt rīcību, kas jau darīts pirms skolas gada sākuma. Vienlaikus uz Rīgu devušies skolu un pagasta darbinieki, lai gādātu kancelejas preces.Pašreizējā situācijā ir ļoti svarīgi optimizēt izdevumus, uzsver L. Kolberga. «Tādēļ arī ļoti rūpīgi pārdomājām un pārstrādājām skolēnu pārvadājumu maršrutus, kas ļauj ekonomēt līdzekļus. Pagastā šajā mācību gadā statuss mainās Jaunsaules skolai, kas tagad būs Vecsaules pamatskolas struktūrvienība. Ozolainē skola turpina strādāt patstāvīgi. Katrai mācību iestādei ir savas stiprās puses. Domājot par nākotni, rosinu mācību iestāžu vadību apsvērt variantus, ko paver Sorosa fonda projekts «Pārmaiņu iespēja skolām». Mūsu mācību iestāžu vadība ar interesi pieņēma informāciju par piedāvājumu skolās veidot multifunkcionālus centrus,» tā pārvaldes vadītāja.Ozolaines pamatskolas direktore Lilija Bula atzīst, ka jaunais mācību gads atnāk ar labu noskaņojumu, jo audzēkņu skaits ir prāvāks nekā bijis iepriekš.Vecsaules pagasts ir radis iespēju saglabāt un finansēt piecus un sešus gadus vecu bērnu grupiņu pastāvēšanu un sagatavošanu skolas gaitām. Kā zināms, ar jaunā mācību gada sākumu valsts šos izdevumus vairs nesedz.

Pievieno komentāru

Izglītība