Konkurss ceļojumam uz Japānu

Japānas Ārlietu ministrija un Japānas vēstniecība Latvijā izsludina konkursu par iespēju jauniešiem, kuri nākotnē sniegs ieguldījumu Japānas un Eiropas attiecībās, 2009. gadā bez maksas doties desmit dienu ilgā grupas mācību braucienā uz Japānu.Ceļojuma iecere ir neilgā laika periodā raisīt interesi par Japānu, iepazīstot dažādus Japānas aspektus – politiku, ekonomiku, kultūru un sabiedrību. Programmas mērķis – stiprināt Japānas un Eiropas saites nākotnē, izmantojot ceļojuma dalībnieku Japānā gūto pieredzi. Mācību ceļojuma norises laiks – 2009. gada septembris – oktobris, ceļojumā pavadot desmit dienu.Prasības pretendentiem – vecums 20 – 29 gadi (2009. gada 1. jūnijā), spējas brīvi sazināties angļu valodā, līdz šim nav bijuši Japānā un tuvākajā laikā nav plānu doties uz šo valsti, komunikabilitāte, vēlme darboties grupā, pēc ceļojuma beigām dalībniekiem jāiesniedz atskaite un jāatbild uz anketas jautājumiem.Mācību saturs – iepazīšanās ar Japānas kultūru, ekonomiku un politiku no tradicionālā un mūsdienu skatu punkta ar lekciju, ekskursiju un mācību palīdzību, diskusijas ar Japānas jaunatni, ceļojums pa Japānu, uzturēšanās viesģimenē.Pretendentiem jāiesniedz – biogrāfija (CV) ar norādītu adresi, telefona numuru un e-pasta adresi, motivācijas vēstule, eseja vienas A-4 formāta lappuses formātā par tēmu «The role of Latvia as a member of international society». Biogrāfijai, motivācijas vēstulei un esejai jābūt angļu valodā. Pieteikumus pieņem vēstniecībā vai pa pastu līdz 2009. gada 3. jūnijam (pasta zīmogs) ar norādi uz aploksnes «Konkursam». Adrese: Japānas vēstniecība, Krišjāņa Valdemāra iela 21, Rīga, LV-1010.Otrā kārta – intervija – plānota 25. un 26. jūnijā. Intervijas dalībnieki par intervijas datumu tiks informēti līdz 19. jūnijam. Telefons uzziņām 67812003 darbdienās no plkst. 9 līdz 13 un plkst. 14 līdz 17, e-pasts: eoj.culture@latnet.lv.

Pievieno komentāru

Izglītība