Kristīgajai skolai ļauj pastāvēt vēl gadu 33

Triju Bauskas novada domes deputātu – Jāņa Rumbas, Ineses Dombrovskas un Raita Ābelnieka – atbalsts bija nepietiekams, lai apstiprinātu sagatavoto lēmuma projektu par Bauskas pilsētas Kristīgās pamatskolas slēgšanu. Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē 9. februārī deputāti Ārija Gaile, Vera Grigorjeva un Rudīte Čakāne bija pret šādu lēmumu. Deputāte Tija Milgrāve balsojumā atturējās. Līdz ar to lēmuma projekts netika atbalstīts, atbilstoši noteikumiem tas vairs nav jāskata nedz finanšu komitejas, nedz domes sēdē. Tātad Kristīgā pamatskola vēl netiek slēgta.Pēc balsojuma T. Milgrāve „Bauskas Dzīvei” paskaidroja, ka viņa nav spējusi izšķirties starp diviem argumentiem, tāpēc arī atturējās: „Mans „par” arguments bija tāds, ka nav pieļaujams pilsētā uzturēt skolu, kurā bērni mācās apvienotajās klasēs, ja turpat līdzās skolās ir brīvas vietas. Taču es nevaru nerespektēt tos deviņdesmit vecākus, kuri saviem bērniem izvēlējušies tieši šo skolu. Tāpēc arī atturējos.”Līdzīgi sprieda deputātes Vera Grigorjeva un Rudīte Čakāne, kura vēl piebilda: „Ir jāciena vecāku izvēle, viņi ir mūsu novada iedzīvotāji, arī mūsu vēlētāji.” Deputāts Jānis Rumba kategoriski iebilda pret skolas pastāvēšanu vēl vienu gadu. Viņš paskaidroja, ka pilsētas pamatskolā no nākamā mācību gada licencēs vairākas programmas, pēc kurām izglītoties varēs pašreizējie Kristīgās skolas audzēkņi. Līdzīgi rīkoties nolēmusi arī Bauskas 2. vidusskola. To kā būtisku argumentu, ka audzēkņiem būs iespēja citās skolās mācīties pēc speciālām programmām, minēja arī izglītības pārvaldes vadītāja Aija Spriņķe. Viņa norādīja uz mazo skolēnu skaitu, apvienotajām klasēm sākumskolas posmā.Deputāte Tija Milgrāve norādīja uz nepietiekamo materiāli tehnisko bāzi: „Kad pirms neilga laika apmeklēju Kristīgo skolu, mani skumdināja skolas telpas, mācību vide. Nesaprotu, kāpēc tik maz ir darīts, lai skolā būtu audzēkņiem tīkama vide.”Emocionālu savas mācību iestādes aizstāvēšanas runu bija sagatavojusi Kristīgās pamatskolas direktore Inese Lavrinoviča. Viņa gan atzina, ka kristīgais vārds šajā skolā pēdējo gadu laikā ir devalvējies, īpaši ienākot tajā daudziem audzēkņiem ar sociāli smagām problēmām. Tomēr skola ir nepieciešama, lai tajā varētu izglītoties bērni, kuri nespēj apgūt vielu lielās klasēs. „Bērnu, kas ir uz robežas starp vispārizglītojošo un palīgskolu, ne vienmēr uzreiz ir jāsūta uz palīgskolu. Šiem bērniem tas klikšķis ir nedaudz lēnāk, taču viņi apgūst vielu. Tieši tādu bērnu dēļ šai skolai ir jāpastāv,” direktorei deputātus pārliecināt palīdzēja skolotāja Ilze Ponomarjova. „Esmu šeit atnākusi aizstāvēt savus audzēkņus. Par bērniem es domāju visvairāk, ne tik daudz par skolotājiem. Jau vairākus gadus nemitīgi visi runā, ka Kristīgo skolu slēgs. Un tad jūs gribat, lai vecāki sūtītu šeit mācīties bērnus, ja ir tāda neskaidrība par nākotni. Kā mēs varam meklēt labvēļu atbalstu, ja mūs nemitīgi biedē ar likvidēšanu? Es šobrīd jūtos kā jērs, kurš atvests uz nokaušanu. Tāda sajūta man dzīvē ir pirmo reizi. Tādēļ es lūdzu jūs, deputātus, padomājiet par bērniem,” no emocijām savā runā nevairījās I. Lavrinoviča. Pēc balsojuma par Bauskas Kristīgās pamatskolas neslēgšanu deputāti veica labojumus izglītības iestāžu tīkla attīstības un optimizācijas plānā. Tajā tika norādīts, ka 2012. gada sākumā vēlreiz jālemj par Bauskas pilsētas Kristīgās sākumskolas slēgšanu no 2012. gada 1. septembra.

Pievieno komentāru

Izglītība