Kurmenes pamatskola izmanto pārmaiņu iespējas

Kurmenes pamatskolā jau īsteno projektu, kas ieguvis atbalstu Sorosa fonda – Latvija programmā «Pārmaiņu iespējas skolām». Sestdien, 14. novembrī, būs pirmā vokālā nodarbība, ko vadīs skaistkalniete Dace Prūse.Secīgi cita citai sekos aktivitātes, ko šonedēļ Kurmenes tautas namā prezentēja projekta autores, Kurmenes pamatskolas direktore Gundega Drava un mācību iestādes vecāku domes priekšsēdētāja Kristīne Jansone. Projekta īstenošana ilgs līdz nākamā gada 30. novembrim.Kādas būs iespējas? Visa darbība ir sadalīta trīs tematiskās grupās – iniciatīva, izglītība un kultūra. Būs ideju un iniciatīvas centrs pieaugušajiem un jauniešiem atsevišķi. Skola plašāk vērs durvis pieaugušajiem, saistot un apvienojot darbību ar vietējo bibliotēku un tautas namu. Vietējie ļaudis varēs izpausties vairāk nekā 20 interešu grupās. Lai tikai būtu kurmeniešu interese, sacīja Vecumnieku novada domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Kalniņš. Savukārt projekta autores uzskata, ka šis ir sākums un tam vēl būs turpinājums. Visu iecerēto caurvij doma, ka no malas neviens nenāks un neko nesakārtos, mērķis ir iekustināt kurmeniešu dzīvi.Raitis Vidovskis cītīgi pierakstīja, ko varēs apgūt. Viņam vairāk interesē datorzinības un sportiskās aktivitātes. Pēc darba zaudēšanas robežsardzē dzīve mainījusies uz slikto pusi, tādēļ esot svarīgas jaunas aktivitātes. Raitis rosināja, lai nodarbību programmā iekļautu kursus, kuros varētu apgūt arī iemaņas pirmās palīdzības sniegšanā. Maija Pankule vēlējās konkrētāk uzzināt par nodarbībām floristikā, uzņēmējdarbībā, jo, darbojoties šajās aktivitātēs, viņa cer rast pamatu sava biznesa sākšanai. Martai Anšancei savukārt lielākā interese ir par zīmēšanas nodarbībām. Viņu saista arī tēmas, kas palīdz sevi iekšēji sakārtot. Anita Nagle ir pārliecināta, ka projekti jūtami aktivizē sabiedrību. Pārrobežu projekts tūrismā rosinājis sakopt Mēmeles krastus, izveidot laivu piestātnes. Viņa vadīs novadpētniecības grupu un bija priecīga, ka jau pēc prezentācijas saņēma pirmo pieteikumu. Ir iecere veidot Kurmenes muzeju. Kursos apgūt varēs angļu un lietuviešu valodu, mācīties kalt rotas un gūt iemaņas kokapstrādē, vairāk saprast latvisko dzīvesziņu. Vecumnieku novada domes projektu vadītāja Dace Šileika sacīja, ka Sorosa fonda – Latvija projektu konkursā Kurmenē izstrādātais ir ieguvis lielāko punktu skaitu, tādējādi saņem maksimālo atbalstu – 25 tūkstošus eiro. Decembrī savu projektu prezentēs arī Stelpes pamatskola, kam tāpat kā Kurmenei, piešķirts finansējums Sorosa fonda – Latvija konkursā.

Pievieno komentāru

Izglītība