Lielākais skolēnu skaita samazinājums šogad ir Gulbenes un Alūksnes novadā

Latvijas novadu vidū kopumā ievērojamākais skolēnu skaita samazinājums pašvaldības izglītības iestādēs 1.-12.klasē, salīdzinot ar pagājušā mācību gada sākumu, ir Gulbenes un Alūksnes novadā, aģentūra LETA uzzināja Izglītības un zinātnes ministrijā (IZM).

Gulbenes novadā ir par 6% jeb 157 skolēniem mazāk, bet Alūksnes novadā par 8% jeb 142 skolēniem mazāk.

Savukārt lielākais bērnu skaita pieaugums 1.-12.klasē novados šā mācību gada sākumā ir Mārupes novadā, kur mācās par 138 skolēniem jeb 10% izglītojamo vairāk nekā iepriekšējā mācību gada sākumā. Ministrija arī norāda, ka procentuāli ievērojami palielinājies izglītojamo skaits arī Carnikavas novadā, kur ir par 9% vairāk skolēnu, bet Garkalnes un Ādažu novadā - par 7%.

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ievērojamākais pirmklasnieku skaita pieaugums Latvijas pilsētu vidū šogad vērojams Rēzeknē, kur ir par 76 bērniem jeb 22% vairāk, un Daugavpilī, kur bērnu skaits 1.klasē pieaudzis par 78 bērniem jeb 10%. Starp novadiem lielākais pirmklasnieku skaita pieaugums jeb 29% ir Mārupes novadā un Talsu novadā - 24%. Rīgā šogad mācības sākuši par 304 pirmklasniekiem jeb 5% bērnu vairāk nekā pagājušajā mācību gadā.

IZM atzīmē, ka piecgadīgo un sešgadīgo bērnu skaits pirmsskolas izglītības programmās Latvijas pilsētu vidū šogad visvairāk pieaudzis Jelgavā - par 14% jeb 163 bērniem, salīdzinot ar aizvadītā mācību gada sākuma datiem. Republikas novadu vidū absolūtajos skaitļos piecgadīgo un sešgadīgo izglītojamo skaits visvairāk jeb par 13% pieaudzis Ķekavas un Cēsu novadā, kas attiecīgi ir 76 un 56 bērni vairāk.

Ministrija gan akcentē, ka procentuāli izglītojamo skaits pirmskolās novadu vidū ievērojami pieaudzis arī Līgatnes novadā - par 32% jeb 17 bērniem, Aglonas novadā - par 30% jeb 17 bērniem - un Beverīnas novadā - par 29% jeb 14 bērniem. Rīgā piecgadīgo un sešgadīgo izglītojamo skaits pieaudzis par 433 bērniem jeb 4%, salīdzinot ar iepriekšējā mācību gada sākuma datiem.

Kā ziņots, kopējais izglītojamo skaits pašvaldību izglītības iestādēs 2013./2014.mācību gada sākumā ir 248 113 bērni, kas ir par 2158 izglītojamajiem jeb 1% mazāk nekā iepriekšējā mācību gadā.

IZM apkopojusi informāciju par izglītojamo skaitu pašvaldību padotībā esošajās izglītības iestādēs uz šā gada 2.septembri.

No kopējā izglītojamo skaita 1.-12.klasē mācības sāka 204 891 skolēns, pirmsskolas obligātajā sagatavošanā no piecu gadu vecuma mācības sāka 41 861 bērns, pašvaldību profesionālajās izglītības iestādēs - 1361 audzēknis.

Skolēnu skaits 1.-12.klasē sarucis par 3086 jeb 1%, pašvaldību profesionālajās izglītības iestādēs audzēkņu skaits samazinājies par 149 jeb 10%, bet piecgadīgo un sešgadīgo bērnu skaits palielinājies par 1077 jeb 3%.


Pievieno komentāru

Izglītība