Mācību ciklā pārmaiņas neieviesīs

Izglītības un zinātnes ministrija izstrādājusi noteikumu projektu par 2010./2011. māсību gada sākumu un beigām, informē ministrijas Komunikācijas nodaļa. Lai gan nekādas korekcijas par skolas gada sākumu, noslēgumu un skolēnu brīvlaiku tradicionālo plānojumu dokumentā nav fiksētas, ministrija brīdina: ja mācību gada laikā radīsies iepriekš neparedzētas, ārkārtējas situācijas, izglītības iestāžu vadītājiem ir tiesības lemt par mācību perioda pagarinājumu.Nākamais mācību gads, kā parasti, sāksies 1. septembrī un 31. maijā beigsies 1. – 8. un 10. – 11. klašu skolēniem, bet 9. un 12. klašu audzēkņiem izlaiduma eksāmenu sesija sāksies 20. maijā. Devītklasniekiem tā turpināsies līdz 10. jūnijam, bet 12. klašu beidzējiem – līdz 17. jūnijam. Jau ierastā laikā paredzēts rudens, ziemas un pavasara brīvlaiks. Tāpat kā līdz šim, katra izglītības iestāde varēs izvēlēties par vienas nedēļas papildu brīvdienu piešķiršanu 1. klašu skolēniem otrajā semestrī. Arī projektu nedēļas laiku skolas varēs noteikt pašas. Vienīgi jāievēro, ka šīs aktivitātes jāveic otrajā semestrī.

Pievieno komentāru

Izglītība