Mērķdotāciju interešu izglītībai nesamazināšot

Interešu izglītības mērķdotācijas precīzu summu Izglītības un zinātnes ministrija sola nosaukt pēc 10. septembra. Ministrija ir solījusi, ka finansējums, salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu, paliks nemainīgs, informē Aija Spriņķe, Bauskas novada Izglītības pārvaldes vadītāja.Skolu iesniegtās interešu izglītības programmas Bauskas novada Izglītības pārvaldē ir izanalizētas un apstiprinātas. Arī Vecumnieku novada domes augusta sēdē šīs programmas tika akceptētas. Domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Kalniņš uzsver, ka Valsts izglītības satura centrs ir izvirzījis interešu izglītības stingrākus kritērijus. Galvenais akcents šajā jomā ir Dziesmu svētku tradīcijas pēctecība, tādēļ interešu izglītības prioritāte ir skolu tautas deju kopu, koru un ansambļu darbības nodrošināšana. Nekādā ziņā interešu pulciņos nedrīkstētu dublēt mācību stundu saturu.  Raksturojot Vecumnieku novada skolu iesniegtās programmas, Jānis Kalniņš atzīst: «Dažās novada skolās ir izstrādātas perfektas programmas, kas aptver auditoriju no pirmsskolas vecuma līdz vidusskolai. To saturs pilnībā atbilst VISC kritērijiem un skolas izvirzītajiem uzdevumiem. Diemžēl ir arī haotiskas programmas, kas kopē atsevišķu mācību priekšmetu saturu. Tās ir nepieciešams pārveidot atbilstīgi interešu izglītībā noteiktajiem satura standartiem.» Arī tad, ja interešu izglītības mērķdotācijas summa paliks nemainīga, reāli tā būs mazāka, jo skolēnu skaits novados šajā mācību gadā ir samazinājies.

Pievieno komentāru

Izglītība