Mežotnes internātvidusskolu nolemj slēgt 36

Bauskas novada domes izglītības, kultūras un sporta lietu komitejas sēdē 9. februārī deputāti Jānis Rumba, Raitis Ābelnieks, Rudīte Čakāne, Vera Grigorjeva un Tija Milgrāve atbalstīja sagatavoto lēmuma projektu par Mežotnes internātvidusskolas likvidāciju. Divu deputātu – Ārijas Gailes un Ineses Dombrovskas – balsu bija nepietiekami, lai ļautu šai skolai pastāvēt. Izglītības pārvaldes vadītāja Aija Spriņķe iepazīstināja deputātus ar sagatavoto lēmuma projektu. Viņa norādīja uz nepietiekamo izglītojamo skaitu, valsts finansējuma trūkumu, kas jau šobrīd skolas budžetā radījis vairākus tūkstošus latu lielu deficītu. Neatbilstoši zema likumu normām ir gaisa temperatūra, kas rudeņos un ziemā konstatēta skolas internātā. Šo un citu apstākļu kopums ir par pamatu ierosinājumam skolu likvidēt. Asaras acīs, uzrunājot deputātus, bija mācību iestādes vadītājai Sarmītei Ulnicānei. Viņa atzina, ka skolēnu skaits ir nepietiekams, nav izdevušies arī pūliņi piesaistīt skolēnus no citurienes. Direktore pauda rūpes par ēkām. „Lūdzu ļoti rūpīgi apdomāt, ko darīsiet ar ēkām. Atcerieties, zagļiem un vandaļiem šķēršļu nav. Kopš līdzīgu skolu slēdza Vangažos, valsts katru gadu atvēl 20 tūkstošus latu tukšo ēku sargāšanai,” stāstīja S. Ulnicāne. Bauskas novada domes izpilddirektore Dagnija Ludrika atzina, ka jādomā ne tikai par ēkām, bet arī par vairākiem desmitiem iedzīvotāju, kas paliks bez darba. Sociālajam dienestam jābūt gatavam uzņemties rūpes par šiem cilvēkiem. Lēmuma projektu par skolas likvidāciju deputāti papildināja ar norādi attīstības un plānošanas nodaļas speciālistiem nekavējoties uzsākt priekšlikumu sagatavošanu par skolas ēku turpmāko izmantošanu. Pirms balsojuma klātesošie deputāti atturējās no argumentiem par labu skolas turpmākajai pastāvēšanai. Deputāte Vera Grigorjeva vien izteica lielu paldies Sarmītei Ulnicānei par darbu, vadot šo mācību iestādi. Lai arī vairums komitejas deputātu nobalsoja par Mežotnes internātvidusskolas likvidēšanu, tas vēl nav pēdējais vārds. Galīgais lēmums būs jāpieņem visiem deputātiem novada domes sēdē.

Pievieno komentāru

Izglītība