Novadu konkursā runās Vitauta Ļūdēna dzeju

Bauskas un Rundāles novada skolēnu skatuves runas konkurss notiks 9. martā Bauskas bērnu un jauniešu centrā, tā ziņo metodiķe Veronika Puķe. Šogad konkursā gaidāms prāvs dalībnieku pulks. Atbilstīgi nolikumam, skolēni runās vienu Vitauta Ļūdēna dzejoli, arī prozas fragmentu. Šāda tematika izvēlēta, jo mūsu novadniekam V. Ļūdēnam šogad apritētu 75 gadi.  Konkursā žūrija vērtēs domas atklāsmi, spilgtu priekšstatu gleznu esamību un to atklāsmi klausītājam. Svarīga būs runātāja dikcija un artikulācija, repertuāra atbilstība runātāja vecumam. Labākos dzejas runātājus izvirzīs Zemgales novada skatei, kas marta beigās arī notiks Bauskā.

Pievieno komentāru

Izglītība