Pabalstu 9. klašu absolventiem atsāks maksāt oktobrī

Daudzi vecāki satraukti, ka viņu bērnam, 9. klases absolventam, pārtraukta astoņu latu ģimenes valsts pabalsta izmaksa. Ministru kabineta noteikumos paredzēts, ka par skolēniem, kuri jūnijā pabeiguši 9. klasi, 1. jūlijā ģimenes valsts pabalsta izmaksu pārtrauc.

Kā zināms, ģimenes valsts pabalstu maksā par katru ģimenē audzināmo bērnu no gada līdz 15 gadu vecumam. Ja bērns pēc 15 gadu vecuma sasniegšanas turpina mācīties vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē un nesaņem stipendiju,  pabalstu maksā līdz 19 gadu vecuma sasniegšanai, ja jaunietis nav stājies laulībā. Šādu informāciju sniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) preses sekretāre Iveta Daine.

Ja skolēns rudenī turpina mācīties, šī informācija ir Izglītības un zinātnes ministrijai (IZM). VSAA septembrī saņem elektronisku informāciju no IZM par bērniem, kas mācās vispārējās izglītības iestādē.

Ja bērns pēc 15 gadu vecuma sasniegšanas turpina mācīties profesionālās izglītības iestādē un nesaņem stipendiju, tad pabalstu turpina maksāt līdz 19 gadu vecuma sasniegšanai. Arī šajā gadījumā IZM par mācību turpināšanu informēs VSAA.

Pabalsti par bērniem, kuri turpina mācības, tiks izmaksāti no oktobra, izmaksājot pabalstu arī par vasaras mēnešiem no 1. jūlija līdz 30. septembrim.

Izņēmums ir tad, ja jaunietis sāk mācības profesionālās izglītības iestādē un saņem stipendiju. Tādā gadījumā VSAA nodaļā septembrī jāiesniedz izziņa no skolas, lai saņemtu pabalstu par jūliju un augustu. Par turpmāko periodu pabalsts netiks izmaksāts.

Par skolēniem, kuri pabeidz 8., 10. vai 11. klasi, IZM sniedz informāciju par periodu līdz 31. augustam, līdz ar to pabalsta izmaksa turpinās arī par vasaras mēnešiem.

Pabalstu pēc 12. klases absolvēšanas neatkarīgi no jaunieša vecuma pārtrauc izmaksāt no 1. jūlija, jo jaunietis vairs neturpina mācības vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē. To nosaka MK noteikumi Nr. 1517 «Noteikumi par ģimenes valsts pabalsta un piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta un piemaksas piešķiršanas un izmaksas kārtību».

Pievieno komentāru

Izglītība