Pilsrundāles vidusskolā telpas pielāgo invalīdiem 2

Pilsrundāles vidusskolā īsteno jau otro projektu, kas uzlabo mācību apstākļus un izglītojamo veselību. Vispirms Eiropas nauda izmantota četru dabaszinību kabinetu remontam, tagad tā palīdz skolas telpas pielāgot cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.Bērni aug straujāk, nekā skola spēj iegādāties viņiem piemērotas mēbeles, tāpēc ne vienam vien iznāk deviņus mēnešus gadā sēdēt pie galda, kas ir par zemu augumam, un sāpēt sāk ne tikai mugura un kājas, bet arī galva. Pilsrundāles vidusskolā katru gadu ir pirktas jaunas mēbeles sākumskolā. Tur visās klasēs ir funkcionālie galdi un krēsli, kuriem var regulēt augstumu, «Bauskas Dzīvei» stāsta direktore Anda Liškauska. Kumpās muguras, skoliozi, stājas vājumu un pasliktinātu redzi, ar ko jāmokās līdz mūža galam, bērni iemanto skolas gados. To sekmē ne tikai nepareizs uzturs, izvairīšanās no sporta stundām un mazkustība. A. Liškauska stāsta, ka problēmas sākas pamatskolas vecumā, kad bērni aug ļoti strauji, bet izglītošanās orientēta uz mācībām kabinetos. Līdz ar to katra stunda notiek citā telpā, un vienlīdz labi visās jājūtas augumā sīkam piektklasniekam un 12. klases audzēknim, kurš var aizsniegt basketbola grozu. Tāpēc Pilsrundālē klasēs mēbeles komplektē tā, lai soli ir dažādi un bērni var izvēlēties augumam piemērotāko. Šogad pilnīgi jaunas funkcionālas, ergonomiskas mēbeles ir jau pieminētajiem dabaszinību priekšmetu kabinetiem. Tie izremontēti, aprīkoti un iekārtoti par Eiropas Savienības projekta naudu ar pašvaldības līdzfinansējumu.  Septembra sākumā noslēdzās konkurss izpildītājiem, lai uzlabotu Pilsrundāles vidusskolas pieejamību izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem. «Vienošanos ar Valsts izglītības attīstības aģentūru pašvaldība parakstīja 28. jūlijā. Darbi tiks veikti ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansiālu atbalstu. Jāuzsver, ka Pilsrundāles vidusskola ir vienīgā bijušā Bauskas rajona teritorijā, kas ieguva iespēju par ES līdzekļiem rekonstruēt skolas ēku, lai tā būtu pieejama personām ar funkcionāliem traucējumiem,» informē sabiedrisko attiecību speciāliste Laura Ārente. No trim pretendentiem novada iepirkumu komisija izvēlējās būvfirmas «Inova» piedāvājumu, informē iepirkumu komisijas priekšsēdētājs, novada izpilddirektors Jānis Ercens. Darbi sadalīti četros posmos gada garumā. Jau šajā rudenī līdz oktobrim jāpabeidz sporta zāles apgaismojuma rekonstrukcija. Līdz gada beigām skolas pirmajā stāvā iecerēts pārveidot tualetes, vienu no tām izbūvējot plašāku, platākām durvīm, piemērotu cilvēkiem ratiņkrēslā. Nākamā gada pavasarī jāpārbūvē centrālā ieeja, iekārtojot uzbrauktuvi, labiekārtojot laukumu pie skolas. Līdz nākamā mācību gada sākumam plānota pirmā stāva vestibila rekonstrukcija, nodrošinot cilvēkiem ar īpašam vajadzībām ērtāku nokļūšanu uz ģērbtuvi, lasītavu, ēdamzāli, sarīkojumu un sporta zāli. Darbi iecerēti tā, lai mazāk traucētu mācību procesam. Ieguvēji no skolas pārbūves būs ne tikai izglītojamie, bet visi novada iedzīvotāji. Rundālē nav tautas nama, tāpēc sporta un sabiedriskie pasākumi notioek Pilsrundāles vidusskolā. Tur notiek arī ikgadējais Ziemassvētku vakars vientuļiem pensionāriem un cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, sacensības cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, ciemata iedzīvotāju sanāksmes un citi pasākumi. Skola pilda vietējās nozīmes saieta nama funkcijas un ir pelnījusi, lai telpas būtu pieejamas pilnīgi visiem, uzsver pašvaldībā. Uzziņai: Projekts «Pilsrundāles vidusskolas infrastruktūras uzlabošana izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem»:Kopējās izmaksas Ls 98 392,Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums - Ls 83 633 jeb 85%,valsts budžeta dotācija - Ls 2952 jeb 3%,Rundāles novada pašvaldības līdzekļi - Ls 11 807 jeb 12%.Projekta ilgums - 18 mēneši. 

Pievieno komentāru

Komentāri 2

jurčiks

un kas saka, ka neprot panemt eiropas naudu.Prot un ņem !

pirms 11 gadiem, 2009.09.16 19:18

Izglītība