Sāksies mācību priekšmetu pēcpusdienas un olimpiādes

Vecumnieku novada skolās šīgada janvārī notiks skolēnu un pedagogu dažādas aktivitātes, informē novada izglītības metodiķe Vija Beļūna.Šodien, 4. janvārī, Kurmenes bibliotēkā organizēta skolu bibliotekāru un karjeras izglītības speciālistu apspriede, bet rīt, 5. janvārī, Vecumnieku mūzikas un mākslas skolā notiks izglītības iestāžu vadītāju kursi. Nākamnedēļ Rīgā paredzēts bioloģijas, ķīmijas un fizikas skolotāju metodisko apvienību vadītāju seminārs, kurā piedalīsies arī Vecumnieku novada pārstāves. Janvārī Misas vidusskolā rīkos bioloģijas pēcpusdienu 7. – 8. klašu skolēniem. Tās būs komandu sacensības, kurās novada skolas pārstāvēs pa pieciem dalībniekiem. Savukārt Vecumnieku vidusskolā mēneša beigās notiks dabas zinību pēcpusdiena «Aizraujošie eksperimenti» 5. un 6. klašu skolēniem. Pirmā mācību olimpiāde šajā semestrī paredzēta fizikā, tā notiks 28. janvārī, bet latviešu valodas olimpiāde 31. janvārī Vecumnieku un Iecavas novada 8. – 9. klašu audzēkņiem būs kopīga.

Pievieno komentāru

Izglītība