Saulaines profesionālo vidusskolu sola saglabāt

Saulaines profesionālā vidusskola arī turpmāk saglabās savu patstāvīgas mācību iestādes statusu. Tā pēc 10. decembrī Saulainē notikušās Zemgales plānošanas reģiona padomes izbraukuma sēdes skolas direktoram Jānim Beķerim solīja Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Profesionālās izglītības un vispārējās izglītības departamenta direktors Jānis Gaigals.Arī  IZM Komunikācijas nodaļas vadītāja Dace Jansone-Klasiņa apstiprināja, ka J. Gaigals pavēstījis, Saulaines profesionālā vidusskola paliks kā patstāvīga mācību iestāde ar specializāciju lauksaimniecībā. Šādu priekšlikumu paredzēts ietvert profesionālās izglītības iestāžu optimizācijas programmas projektā. Šo projektu plānots vēl šomēnes iesniegt izskatīšanai valdībā. Paužot prieku par šādu ministrijas vēstījumu, J. Beķeris tomēr savos secinājumos ir piesardzīgs. Līdz šim skolas nākotnes statuss mainījies vai ik nedēļu. Vienbrīd bija variants Saulaines skolu iekļaut Jelgavas kompetenču centrā, tad pievienot Zaļenieku profesionālajai skolai. Dzirdēts arī variants par pievienošanu Aizkraukles kompetenču centram.Profesionālās izglītības iestāžu optimizācijas projektā bija piedāvāts variants skolu pārņemt vietējai pašvaldībai. Rundāles novada domes priekšsēdētājs Aivars Okmanis stāstīja, ka viņam šķitis, ministrijas pārstāvji tikuši pārliecināti – pašvaldībai skolu pārņemt nav iespējams. Apvienot to ar novadā esošo Rundāles vidusskolu nevar. Arī likvidēt šo mācību iestādi nedrīkstētu, jo tuvumā nav līdzīga profila izglītības iestādes. «Ceru, ka ministrijas pārstāvjus plānošanas reģiona sanāksmē būs izdevies pārliecināt,» tā. A. Okmanis.

Pievieno komentāru

Izglītība