Skaistkalnes vidusskolā pabeigta dabaszinātņu kabinetu iekārtošana

Skaistkalnes vidusskolā pabeigta dabaszinātņu kabinetu iekārtošana, turpmāk nodrošinot skolēniem iespēju interesantāk apgūt dabaszinību priekšmetus, aģentūra LETA uzzināja pašvaldībā.Noslēgusies projekta "Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Skaistkalnes vidusskolā", kas tika realizēts Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstītās darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" aktivitātes "Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana" gaitā. Projekta rezultātā skolā pilnībā renovēti četri dabaszinību kabineti un trīs laboratorijas telpas, kā arī iegādātas mēbeles atbilstoši katra kabineta specifikai. Kabineti ir aprīkoti ar modernām iekārtām, tehnoloģijām, ķīmiskajiem reaģentiem, mācību materiāliem un literatūru. Projekta kopējās izmaksas ir 98 392 lati, 85% no tā jeb 83 633 latus finansēja Eiropas Reģionālās attīstības fonds, 4,5% jeb 4428 lati ir valsts budžeta finansējums, 10,5%, jeb 10 331 latus līdzfinansēja Vecumnieku novada dome. Šī projekta uzdevums ir palielināt skolu audzēkņu interesi par eksaktajiem mācību priekšmetiem, kā arī nodrošināt tiem labākas apguves iespējas un sagatavot zinošus jauniešus vidējās izglītības pakāpes noslēgumā.

Pievieno komentāru

Izglītība