Skolēniem BJC Bauskā atvērti jauni pulciņi 8

Bauskas bērnu un jauniešu centrā (BJC) šajā mācību gadā skolēniem ir iespēja apmeklēt vairākus jaunus pulciņus, informē BJC vadītāja Benita Svareniece. No mācībām brīvajā laikā skolēni te var apmeklēt arī ģitārspēles nodarbības, iesaistīties zīmēšanas un modelēšanas pulciņā. Audzēkņus gaida vizuāli plastiskās mākslas darbnīcā, kā arī teātra sporta pulciņā.«Bauskas Dzīve» apmeklēja pasniedzējas Valdas Prokopenko vadīto teātra sporta pulciņa nodarbību. Darbs ir tikko sākts, tādēļ skolēnu vēl nav daudz. Taču ar tiem, kas pulciņā iestājušies, pasniedzēja var strādāt ar katru individuāli. Emīls Dzelzkalējs, Bauskas Valsts ģimnāzijas 12. klases audzēknis, ir pārliecināts – vairāk uzzinot par šāda pulciņa esamību, skolēni noteikti izrādīs lielāku interesi.Pasniedzējas V. Prokopenko vadīto nodarbību mērķis ir panākt skolēnu atraisītību, nebaidīties no publiskas uzstāšanās. «Audzēkņi šajās nodarbībās atmodina pārliecību par savām prasmēm, saviem talantiem. Pulciņa nosaukumā ietverto it kā divu pretrunīgo vārdu jēga ir tāda, ka mēs sacenšamies, izkopjot savus talantus. Skolēni iemācās ātri reaģēt dažādās situācijās, tostarp uzstājoties publiski,» skaidro pasniedzēja.Renita Ķēniņa, Ozolaines pamatskolas 8. klases audzēkne, uzskata, ka šis ir tieši tas pulciņš, kas viņai nepieciešams. Pavasarī astotklasniekiem vajadzēs organizēt dažādus pasākumus pamatskolas beidzējiem, tāpēc te ir cerība izkopt prasmes publiski uzstāties, nesamulst dažādās negaidītās situācijās. Viņas māsa Selva apmeklē deju nodarbības, tāpēc uzstāties publikas priekšā viņai nav nekas jauns. «Dejojam mēs visi kopā, bet te ceru iemācīties būt drošāka un atraisītāka arī individuāli,» tā spriež Selva Ķēniņa.Nodarbības teātra sporta pulciņā BJC tiek organizētas divās vecuma grupās. Tajās gaida audzēkņus jau no pirmās klases. Šāds pulciņš ļoti iecienīts ir Iecavas vidusskolā, kur līdz ar pasniedzēju V. Prokopenko strādā arī skolotāja Dace Greiža.

Pievieno komentāru

Izglītība