Skolotājas turpina tālākizglītošanos

Rajona latviešu valodas un literatūras pasniedzējām otrdien, 2. jūnijā, sākās triju dienu kursi. Tā informē rajona latviešu valodas un literatūras skolotāju metodiskās apvienības vadītāja Vija Cerusa. Kursus «Mūsdienīga mācību procesa īstenošana literatūras mācībās» vadīs pasniedzēji no Rīgas, arī rajona speciālisti. Skolotājas papildinās iemaņas darbā ar interaktīvo tāfeli, apgūs modernas metodisko materiālu veidošanas prasmes. Uzvaras vidusskolas pasniedzēja Inese Karūsa apliecināja, ka rajona skolās izveidota pietiekama materiāli tehniskā bāze. Tas ļauj pedagogiem mācību stundās izmantot jaunus, modernus vizuālos palīglīdzekļus. Vienlaikus pedagogi pauda neapmierinātību ar kārtību, kāda pašlaik valda izglītības nozarē. Skolotāja Vaira Dundure no Īslīces vidusskolas atzina, ka neziņa par nākotni ir ļoti mokoša. Tā laupa spēkus radošam darbam. Bauskas 2. vidusskolas pasniedzēja Ruta Dābola pedagogiem iecerēto algu samazinājumu atzīst par ļoti netaisnīgu. Viņa uzskata, ka tas vēl vairāk rosinās izglītotos cilvēkus doties projām no Latvijas, jauniešus tas atturēs no pedagoga profesijas apguves. Spītējot krīzei, skolotāja Ilze Ērgle apliecināja, ka viņa tomēr apmeklēs visas nodarbības, ko piedāvās rajona metodiskā apvienība: «Ministre runāja, ka jāizvērš mūžizglītības programma. Tad nu es visu laiku esmu gatava mācīties. Ceru, ka manas zināšanas šajā valstī vēl kādam būs vajadzīgas.»

Pievieno komentāru

Izglītība