Vecumniekos analizē kritisko situāciju izglītībā 4

Vecumnieku novada Domē 20. jūlijā notika visu šī novada izglītības iestāžu direktoru, pašvaldības un Bauskas rajona Izglītības pārvaldes (IP) amatpersonu diskusija. Speciālisti, pamatojoties uz provizoriskiem aprēķiniem, analizēja situāciju, modelēja iespējamos variantus un meklēja optimālus izglītības modeļa risinājumus.Skaitļi, ko min Vecumnieku novada Domes Finanšu nodaļas vadītāja Rita Pole, ir gana izteiksmīgi. Šī gada astoņos mēnešos novada skolām piešķirtā valsts budžeta mērķdotācija pedagogu algām bija 890 tūkstoši latu. No 1. septembra līdz 31. decembrim šim mērķim paredzētais finansējums ir vien 197 405 lati. Neviens santīms no valsts mērķdotācijas nav ticis piecus un sešus gadus vecu bērnu mācīšanai. Rita Pole teic, ka 2009. gada astoņos mēnešos procesa nodrošināšanai novadā tika saņemti un pirmsskolas pedagogu algām iztērēti 75,6 tūkstoši latu. Domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Kalniņš uzsver, ka piecus un sešus gadus vecu mazuļu izglītošana Vecumniekos un pievienotajos pagastos netikšot pārtraukta. Skaidrs, ka līdzekļi būs jārod pašvaldības budžetā, samazinot finansējumu citām jomām, jo bērnu izglītošana ir prioritāra. Saskaņā ar šogad veiktajiem grozījumiem Izglītības likumā piecus un sešus gadus vecu bērnu sagatavošana skolai vairs nav iekļauta obligātās izglītības posmā. Interešu izglītībai minētajā laika posmā Vecumnieku novada skolas saņems tikai 7704 latus, kas esot paredzēti to deju kopu un koru darbības nodrošināšanai, kas piedalīsies 2010. gada skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkos. Pārējās skolēnu interešu grupas tiek ignorētas.Aptuvenus aprēķinus sanāksmes dalībniekiem prezentēja IP vadītāja Aija Spriņķe un ekonomiste Zaiga Kārkliņa. Kāpēc aptuvenus? Atbilde ir līdz absurdam vienkārša, un to sniedz Aija Spriņķe: «Ļoti svarīgi normatīvie dokumenti, uz kuriem pamatojoties veicām analīzi, joprojām ir projektu stadijā. Tos vēl nav akceptējis Ministru kabinets. Pat pedagogu algu plānotais sadalījums, ko izstrādājusi Izglītības un zinātnes ministrija, ir tikai projekts. Skolotāju darba samaksas jauni noteikumi vēl tikai top. Teorētiskas izstrādnes stadijā ir arī sistēma «nauda seko skolēnam».»Izglītības nozarē finansējums ir ievērojami samazināts arī skolu administrācijas un atbalsta personāla (psihologi, logopēdi, bibliotekāri) algām, piešķirot 15 procentu no iepriekšējā apmēra. Ekonomiste Zaiga Kārkliņa, kura ir modelējusi situāciju skolu izdzīvošanas skarbajā režīmā, atklāj: «Bārbeles un Stelpes pamatskolā pat neiznāk direktora algas viena likme, bet skola nevar pastāvēt bez administrācijas. Tādēļ Vecumnieku novada Domei vajadzētu pieņemt noteikumus, kā šos 15 procentus sadalīt, lai katrā izglītības iestādē nodrošinātu direktora likmi.»Jaunajā mācību gadā pedagogiem tiek saglabātas minimālas piemaksas par klases audzināšanu, kontroldarbu labošanu un citiem ārpusstundu darbiem, bet knapais finansējums Vecumnieku novada dažām skolām neļaus šo principu īstenot. Tādēļ Aija Spriņķe īpaši uzsver: «Novada pašvaldībai vajadzētu vienoties par noteiktiem kritērijiem, cik stundu reāli būs iespējams apmaksāt, citādi ministrijas ieteiktā sistēma nedarbosies, jo situācija septiņās izglītības iestādēs nav līdzvērtīga.» Novada skolām piešķirtās valsts budžeta mērķdotācijas apmērs 1. septembrī var mainīties, kad Izglītības un zinātnes ministrija saņems informāciju par skolēnu faktisko skaitu. Ja bērnu izrādīsies mazāk, nekā pašlaik tiek prognozēts, situācija kļūs vēl dramatiskāka. Sanāksmes otrajā daļā Vecumnieku mūzikas un mākslas skolas direktore Iveta Lavrinoviča iepazīstināja ar iestādes turpmākās pastāvēšanas izredzēm, kā arī izteica vairākus priekšlikumus. Mūzikas un mākslas skolu pedagogu algām nākamā mācību gada četriem mēnešiem ir paredzēti tikai 19 procenti no nepieciešamā finansējuma. «Vienojāmies, ka novada skolu vadītāji šonedēļ apkopos un Izglītības pārvaldei iesniegs informāciju par esošo un nepieciešamo finanšu nodrošinājumu, bet 27. jūlijā novada Domē atkal rīkosim direktoru tikšanos un spriedīsim jau par konkrētiem optimizācijas soļiem. Pašlaik ideja par kādas skolas slēgšanu netiek izvirzīta,» sanāksmi rezumē Jānis Kalniņš.UZZIŅAIVecumnieku novadā ir septiņas vispārizglītojošās skolas un viena profesionālās ievirzes izglītības iestāde – Vecumnieku mūzikas un mākslas skola.Skaistkalnes vidusskolā mācās 212 audzēkņu, Vecumnieku vidusskolā – 382, Misas vidusskolā – 213, Valles vidusskolā – 134, Bārbeles pamatskolā – 63, Stelpes pamatskolā – 77, Kurmenes pamatskolā – 49.Piecus un sešus gadus vecu bērnu skaits novadā:Vecumniekos – 72, Misā – 30, Skaistkalnē – 27, Vallē – 20, Stelpē – 11, Bārbelē – 17, Kurmenē – 9.Vecumnieku novada Domes Izglītības, kultūras un jaunatnes lietu komitejas apkopotie dati.

Pievieno komentāru

Komentāri 4

Cratoldtarton

http://www.kdfokodlps.com - kdfokodlps , kdfokodlps - http://www.kdfokodlps.com

pirms 8 gadiem, 2012.09.13 21:08

jap jap

pashlaik veerojot novada darbiibu, rodas patiikams iespaids: nosveerta un logjiska darbiiba.

pirms 11 gadiem, 2009.07.24 08:04

vecāks

labi, ka nelikvidēs mazo grupiņu. lai veicās jaunajai domei un pietiek naudas visām vajadzībām

pirms 11 gadiem, 2009.07.23 21:10

go

Malacis navads! Tik daudz vidusskolu spēj saglabāt! Jāatzīst pat ar pavisam pieticīgu skolēnu skaitu.

pirms 11 gadiem, 2009.07.22 18:20

Izglītība