Vecumnieku mūzikas un mākslas skola svin jubileju

15. dzimšanas dienas noslēguma koncerts Vecumnieku mūzikas un mākslas skolai Ziemsvētku noskaņās izskanēja 22. Decembra vakarā Vecumnieku tautas namā. Svētkos bija ieradušies skolēnu vecāki, absolventi, vietējās pašvaldības pārstāvji, kolēģi un draugi no Iecavas, Bauskas un Neretas novada. Koncertu vadīja Vecumnieku vidusskolas 11. klases audzēkne Terēze Neliusa. Viņa ir Mūzikas un mākslas skolas absolvente. Viņa ir arī svētku scenārija līdzautore. Terēzes kompanjoni bija burvīgi rūķi no Stelpes pamatskolas, ko atveidoja Zane Griķe un Aleksandra Hadžimoratova. Koncerts noritēja ļoti sirsnīgā un gaišā noskaņā. Ikviens klausītājs jutās kā mīļi gaidīts ciemiņš. Uzstājās visu klašu audzēkņi, kuri demonstrēja kokles, klavieru, čella, pūšamo instrumentu, akordeona spēles prasmi. Noslēgumā bērnu koris «Via Stella» diriģentes Lienes Batņas vadībā publiku aizkustināja ar dzidru, brīnišķīgu skanējumu. Vienu dziesmu koris izpildīja kopā ar skolas pedagogiem. Zālē uz lielā ekrāna tika demonstrēta mākslas pedagoģes Antras Gustsones veidotā īsfilma, kurā bija redzami vizuālās mākslas programmas audzēkņu darbi. Videostāsta muzikālo noformējumu veidoja Aigars Dziļums – skolēnu apvienotā simfoniskā orķestra «Draugi» diriģents. Antra Gustsone ir arī Vecumnieku mūzikas un mākslas skolas jaunā logo autore. Tas bija viņas noslēguma darbs, absolvējot Latvijas Mākslas akadēmijas profesionālās pilnveides izglītības programmu. Logotipa grafiskais attēls ir divkrāsains, stilizēts lilijas zieds. Oranžā krāsa simbolizē vitalitāti, bet violetā – radošus meklējumus, domu izpausmes brīvību. Skolas filozofiju un vērtības atspoguļo arī sauklis «Atveries mūzikai, uzticies mākslai!». Ar lielu interesi publika noskatījās videosižetus par Mūzikas un mākslas skolas atvēršanu 1996. gadā, izglītības iestādes piektās un desmitās jubilejas svinībām. Profesionālās ievirzes skolā pirms 15 gadiem mācījās nedaudz vairāk kā 30 audzēkņu, bet tagad viņu skaits jau tuvojas diviem simtiem. No 2009. gada skola piedāvā arī vairākas interešu izglītības programmas pirmsskolas vecuma bērniem un pieaugušajiem. Skolā mācās bērni un jaunieši no Vecumniekiem, Stelpes, Bārbeles, Kurmenes, Valles, bet 12 audzēkņi diendienā ierodas uz nodarbībām no Neretas novada Mazzalves pagasta. Mūzikas un mākslas skolas direktore Iveta Lavrinoviča atklāj, ka veiksmes stāsta pamats ir aktīva sadarbība ar audzēkņu vecākiem, novada pašvaldības atbalsts un sabiedrības interese.  Direktores vietniece Solvita Loka spriež: «Šajā skolā strādāju piecus gadus. Atšķirībā no daudzām profesionālās ievirzes izglītības iestādēm mūsu skolā valda radošu ideju izpausmes brīvība. Mēs neesam ierobežoti «rāmītī», kas neļautu tiekties tālāk un augstāk par izglītības programmas obligātajiem standartiem. Mums ir kolosālas attīstības iespējas.»

Pievieno komentāru

Izglītība