Vienādās skolas formās pošas Bauskas 2. vidusskolas audzēkņi 13

Jauno mācību gadu divās Bauskas vispārizglītojošās skolās audzēkņi sagaidīs, tērpti vienādos apģērbos. Bauskas Valsts ģimnāzijas skolēniem būs vestes zaļos vai bordo toņos. Bauskas 2. vidusskolā vienots apģērbs paredzēts 1. līdz 5. klases audzēkņiem.Sākumklašu audzēkņu Evelīnas un Paulas mamma Anete Opule pozitīvi vērtē skolas vadības ierosmi par vienotām formām. To ar lielu atsaucību atbalstījuši vairums vecāku. Meiteņu forma ir rūtains sarafāns, zēniem tikai veste. Klāt vēl ir lakatiņš ar skolas emblēmu. Kā vēl vienu būtisku vienotās formas priekšrocību A. Opule min centienus tādējādi novērst materiālo noslāņošanos, kas sabiedrībā ir īpaši jūtama. Bauskas 2. vidusskolas direktore Vera Grigorjeva uzsver, vienota apģērba izvēle ir vecāku brīva izvēle, kas gūst arvien lielāku atsaucību. Oktobrī skolā būs izstāde, kur piedāvātos vienotas formas variantus varēs aplūkot vecāko klašu audzēkņi. Vairāk par V. Grigorjevas uz 2. vidusskolas pedagogu iecerēm lasiet laikraksta «Bauskas Dzīve» 31. augusta numurā.  

Pievieno komentāru

Izglītība