Zaļo dzīvesveidu Dzimtmisā mācās no dabas 1

Iecavas novada Dzimtmisas pamatskola iesaistījusies Lielbritānijas vadītā Eiropas projektā «Mācoties no dabas», «Bauskas Dzīvi» informēja pedagoģe Iveta Salgrāve.Projekts «Mācoties no dabas» aicina mainīt ne tikai cilvēku dzīvesveidu, bet arī ekonomiku un ražošanu, padarot to ilgtspējīgāku, resursus mazāk izmantojošu. Piemēri tiek ņemti no dabas, kura ir ilgtspējīga: efektīvi pārstrādā atkritumus, izmanto atjaunojamo saules enerģiju, ir noturīga pret negaidītām pārmaiņām, pielāgojas jauniem apstākļiem, skaidro I. Salgrāve.Pedagogu mērķis projektā ir sagatavot skolēnus aktīvai līdzdalībai videi draudzīgas ekonomikas un sabiedrības veidošanā. Zaļo pieeju jau izmanto biznesā, piemēram, kompānijas «Interface», «Nike», «Wal-Mart», pieprasot atbilstīgi izglītotus darbiniekus, vēstīts projekta materiālos. Interneta vidē ir pieejami materiāli gan latviešu valodā, gan citās projekta dalībvalstu valodās.Gan mācību, gan klases stundās projekta aktivitātes notiek 5., 7. un 8. klasē skolotāju Māras Slapiņas, Velgas Ērgles un I. Salgrāves vadībā. Pabeigta pirmā projekta tēma «Būvēsim māju», kuras laikā audzēkņi iepazina dzīvnieku mājokļus, to būvēšanas principus un materiālus, vērtēja bezatkritumu dzīves principus un iespējas, projektēja mūsdienu prasībām atbilstīgu ekonomisku un videi draudzīgu māju, stāsta I. Salgrāve. Patlaban sākta otrā aktivitāte «Biomimikrija».Dzimtmisas skolas turpina arī agrāk sāktos zaļās izglītības projektus. Veikala «Otrā elpa» rīkotajā konkursā par iespēju iegūt naudas balvu iesniegts savulaik sagatavotais «Zaļās klases» projekts. «Bauskas Dzīve» jau vēstīja, ka tajā iecerēts pie skolas izveidot ar dažādiem augiem apaudzētu koka paviljonu dabaszinību stundu norisei. «Mūsu projekts ir izvirzīts marta stipendijas balsojumam,» stāsta I. Salgrāve, «to var apskatīt un nobalsot mājaslapā otraelpa.lv.»

Pievieno komentāru

Izglītība