Zemgales pašvaldībās atšķiras iespējas un apjomi piemaksām skolotāju algām 1

Zemgales pašvaldībās ir atšķirīga piemaksa pie algas skolotājiem un bērnudārzu pedagogiem, lauku novadu pašvaldību skolās tādu nav. Atšķirīga arī situācija pedagogu komplektēšanā. Augstākā algas likme ir Jelgavas pilsētā, aģentūra LETA uzzināja, aptaujājot pašvaldības.Jelgavas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Auza aģentūrai LETA skaidroja, ka saskaņā ar valdības lēmumu sabalansēt darba algas pedagoģiskajiem darbiniekiem un pielīdzināt tās valsts apmaksāto pedagogu līmenim, Jelgavas pilsētas budžetā tiks meklētas iespējas palielināt darba samaksu pašvaldības finansētajiem pedagoģiskajiem darbiniekiem, kā arī interešu, profesionālās ievirzes izglītības un speciālo internātpamatskolu pedagogiem. Izvērtējot pašvaldības finanšu iespējas, Jelgavas pilsētas domes deputātiem tiks iesniegts priekšlikums minētajiem speciālistiem palielināt darba algas likmi līdz 290 latiem pirms nodokļu nomaksas. Jelgavas pilsētas pedagogi, kas darba algu saņem no valsts budžeta mērķdotācijām, patlaban saņem par 60 latiem lielāku darba samaksu nekā valstī noteiktā zemākā mēneša darba algas likme. Jelgavā tā ir 315 lati pirms nodokļu nomaksas par vienu pedagoģiskā darba slodzi. Tas skaidrojums ar savlaicīgi sakārtotu mācību iestāžu tīklu pilsētā, kas ļauj panākt optimālu skolēnu skaitu klasēs. Jautājumu par papildus finansējuma piešķiršanu plānots skatīt Jelgavas pilsētas domes sēdē 27.septembrī, informēja Auza. Aizkraukles Izglītības pārvaldes vadītāja Astra Siliņa informēja, ka pagājušajā mācību gadā Aizkraukles novada pašvaldība piemaksāja saviem pirmsskolas pedagogiem, summas bija atšķirīgas, jo katrai iestādei sava specifika. Arī skolās piemaksāja, ja no mērķdotācijas pietrūka atbalsta personālam, direktora vietniekiem, interešu izglītības pedagogiem un citiem, katrai skolai individuāli pēc nepieciešamības. Arī jaunajā mācību gadā pašvaldība palīdzēs ar savu finansējumu. Patlaban Aizkraukles novada skolas ir nodrošinātas ar pedagogiem. Blīvāk apdzīvotās vietās ar lielāku klašu piepildījumu atalgojums skolotājiem ir lielāks, tādēļ tur strādāt ir izdevīgāk, skaidroja Siliņa. Ozolnieku novada pašvaldība no šā gada 1. janvāra par 50 latiem ir palielinājusi samaksu par pedagoģisko likmi visiem pirmsskolas izglītības iestāžu skolotājiem. Katra pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja, kura apguvusi alternatīvās mācīšanas metodes (piemēram, Frēbeļa metodi), saņem 30 latu piemaksu mēnesī, aģentūru LETA informēja Ozolnieku novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Kairiša. Sākot ar šā gada 1.septembri Ozolnieku novadā darbosies pirmsskolas skolotāju darba kvalitātes veicināšanas piemaksu fonds, ko dalīs pēc vienotiem kritērijiem visās novada pirmsskolas izglītības iestādēs. Fonda piemaksas apmērs ir līdz 20% no amata algas. Pamatizglītības un vidējās izglītības skolotājiem piemaksas patlaban Ozolnieku novadā netiek noteiktas, bet pašvaldība nodrošina atbalsta personāla (pagarinātās dienas skolotāji, bibliotekārs, koriģējošā vingrošana u.c.) darbinieku apmaksu, uzsvaru liekot uz pilnvērtīgu mācību procesa realizāciju, skaidroja Kairiša. Visas Ozolnieku novada izglītības iestādes ir pilnībā nodrošinātas ar jaunajā mācību gadā nepieciešamo pedagoģisko personālu, secināts pašvaldībā. Arī Jelgavas novada pašvaldības skolās pedagogiem piemaksas pie algas no pašvaldības netiek maksātas. Pašvaldība skolās ar mazāku skolēnu skaitu papildus finansē atbalsta personāla - logopēdu un sociālo pedagogu, un bibliotekāru darbu, aģentūru LETA informēja Jelgavas novada Izglītības pārvaldes vadītāja Ginta Avotiņa. Pašvaldībā pirmsskolas pedagogiem minimālā algas likme ir 288 lati. "Šogad, atverot vairākas jaunas pirmsskolas grupas, radās problēma atrast piemērotus pirmsskolas pedagogus, bet nu jau esam pieņēmuši darbā nepieciešamās audzinātājas. Kā katru gadu vēl pēdējās dienās notiek atsevišķu skolotāju darba vietu maiņa. Vēl varam piedāvāt darbu vienam latviešu valodas un vienam mūzikas pedagogam, bet kopumā ar pedagoģiskajiem darbiniekiem izglītības iestādes ir nodrošinātas," par pedagogu personālu skaidroja Avotiņa. Runājot par 10% algas pielikumu, viņa pauda cerību, ka nauda, kas "seko skolēnam", būs palielināta tik daudz, lai ar šo pieaugumu kompensētu kopējā pašvaldības finansējuma samazināšanos, kas saistīts ar skolēnu skaita samazināšanos. "Jau pagājušā mācību gada otrajā semestrī visās novada skolās likme bija vismaz par 20 latiem augstāka nekā ministru kabineta noteiktā minimālā likme. Tā kā nezinām, kāda būs summa par skolēnu, kas tiks izmantota mērķdotācijas aprēķinā, tad grūti spriest, vai mūsu pedagogi sajutīs algas pielikumu," skaidroja Avotiņa. Kā ziņo Kokneses novada domes Izglītības darba speciāliste Lauma Āre, Kokneses novadā nav piemaksu skolotājiem no pašvaldības. Divām novada mazajām skolām pašvaldība daļēji apmaksā administrācijas darba algas. Lauku mazajās skolās pedagoģiskais sastāvs ir nodrošināts un daudzi skolotāji apvieno darbu vairākās mazajās skolās. Tērvetes novadā skolotājiem piemaksa pie darba algas no pašvaldības nav. Pašvaldība kompensē no saviem līdzekļiem iztrūkstošo naudas summu, kas nepieciešama mācību plāna īstenošanai, bet kam nepietiek naudas no piešķirtās valsts mērķdotācijas, aģentūru LETA informēja Tērvetes novada izglītības darba koordinatore Inita Roze. Mazajās lauku skolās Tērvetes novadā trūkst skolotāju, īpaši pirmsskolā un dabaszinībās. Uz nelielā Tērvetes novada izglītības iestādēm, ieskaitot bērnudārzus, brauc strādāt skolotāji no Dobeles, kas ir vairāk apdzīvota vieta. "Taču to nenosaka algu apmēri, bet gan darbavietas iespējas. Kam nav darba Dobeles izglītības iestādēs, tie meklē darbu arī mazajās lauku teritorijās," skaidroja Roze. Vecumnieku novads pedagogiem neko nepiemaksā, ja šogad būs nepieciešams, tad atbalstīs finansiāli, lai nodrošinātu mācību procesu. Tādas piemaksas kā Rīgā Vecumnieki nevar atļauties, skaidroja Vecumnieku novada domes izglītības metodiķe Vija Beļūna. "Atsevišķās skolās ik pa laikam kāds pedagogs trūkst, bet kopumā viss ir kārtībā. Pedagogi novada ietvaros brauc strādāt arī citās skolās. No Bauskas pedagogi atsakās braukt, jo vairāk nobrauc degvielā nekā nopelna par tām dažām stundām," Vecumnieku novada situāciju aprakstīja Beļūna. Dobeles novada Izglītības pārvaldes vadītājs Guntis Safranovičs aģentūru LETA informēja, ka Dobeles novadā pedagogiem nav piemaksu no pašvaldības budžeta. Pedagogu trūkums lauku skolās aizvien vairāk jūtams mācību priekšmetos, kuros ir mazs skolēnu skaits, īpaši fizikā un ķīmijā. Kā ziņots, Valsts nodrošinātajām pedagogu algām palielinoties par 10%, Rīgas domes piemaksa skolotājiem nesamazināsies - arī turpmāk pašvaldība katram skolotājam pie algas pieliks 50 latu, šonedēļ preses konferencē uzsvēra Rīgas vicemērs Andris Ameriks (GKR). Valdība 17.augustā apstiprināja grozījumus normatīvajos aktos, kas paredz no šī gada 1.septembra paaugstināt atalgojumu pedagogiem, kā arī izglītības iestāžu vadītājiem un viņu vietniekiem, savukārt atbalsta personāla darba samaksai tiks piemērots elastīgāks risinājums. Pedagogu zemākās mēneša darba algas paaugstināsies par 10% jeb 25 latiem par likmi, kas ir 21 kontaktstunda nedēļā, palielinot algas tiem pedagogiem, kuri patlaban saņem vismazāk. Sākot ar 1.septembri, jaunajiem pedagogiem ar darba stāžu līdz pieciem gadiem zemākās mēneša darba algas likme palielināsies no 245 latiem uz 270 latiem, bet pedagogiem ar darba stāžu lielāku par desmit gadiem zemākā mēneša alga par likmi būs 280 lati līdzšinējo 255 latu vietā. Izglītības iestāžu vadītāju, viņu vietnieku mēneša darba alga par likmi palielināsies par 10%. Vienlaikus solīto 23 miljonu latu pirmsskolas pedagogu algām pašvaldībām, kas tika plānotas, lai pašvaldības varētu risināt problēmas ar nodrošinājumu ar vietām bērnudārzos, valdība nākamā gada budžetā tomēr neparedzēja. Tā vietā no 2013.gada 1.septembra par 3,8 miljoniem latu plānots nodrošināt atbalstu bērna pieskatīšanai 50 latu apmērā mēnesī tām ģimenēm, kurām nav iespējas izmantot bērnu pirmsskolas izglītības iestāžu pakalpojumus bērniem no viena līdz divu gadu vecumam. Savukārt, sākot ar nākamā gada 1.jūliju, plānots par desmit latiem mēnesī palielināt arī iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamā ienākuma atvieglojumu par apgādībā esošu personu.

Pievieno komentāru

Komentāri 1

Izglītība