Izstrādā Bauskas novada kārtības nodaļas reglamentu 15

Izstrādāts Bauskas novada sabiedriskās kārtības nodaļas reglaments. Tā tapšanā visvairāk darbojies jaunieceltais nodaļas vadītājs Dzintars Lenbergs.«Bauskas Dzīvei» Dz. Lenbergs atzina, ka reglamentu veidojis ļoti rūpīgi, iekļaujot svarīgākos darba uzdevumus: «Izstrādājot nolikumu, ņēmu vērā nosacījumu, lai mūsu nodaļas darbs nedublētos ar to, ko veic Valsts policija. Mums galvenais ir sekot līdzi tam, kā tiek ievēroti pašvaldības izstrādātie saistošie noteikumi. Daudz strādāsim, nodrošinot sabiedrisko kārtību pašvaldības organizētajos masu pasākumos. Vēl viens no mūsu darba virzieniem ir sadarbība ar sociālo dienestu un bāriņtiesu.»Reglamentā ietvertajā nodaļas organizācijas struktūrā noteikts, ka tajā strādās vadītājs un četri sabiedriskās kārtības sargi. Dz. Lenbergs pauda vēlmi kārtības sargu skaitu palielināt vēl par diviem cilvēkiem: «Mūsu nodaļas pārziņā ir pilsēta un astoņi pagasti, četriem darbiniekiem šo teritoriju būs problemātiski uzraudzīt.» Atbilstīgi likumdošanai divi – Bauskā un Vecsaules pagastā – pašreiz strādājošie sabiedriskie kārtības sargi saglabā savu amatu. Tātad tiks meklēti vēl divi darbinieki. Topošais reglaments paredz – kārtības nodaļas uzdevums ir piedalīties sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, administratīvo pārkāpumu novēršanā un pārtraukšanā, žūpības un netiklības apkarošanā Bauskas novada administratīvajā teritorijā. Kārtības sargu pienākums ir kontrolēt, kā tiek ievēroti Bauskas domes saistošie noteikumi. Personām, kuras šos noteikumus neievēros, kārtības sargs drīkstēs sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu, ko vēlāk izvērtēs un par personas sodīšanu lems administratīvā komisija. Nodaļas vadītāja uzdevums būs plānot, vadīt un koordinēt sabiedrisko kārtību pašvaldības rīkotajos pasākumos. Viens no uzdevumiem ir sadarbībā ar izglītības iestādēm, bāriņtiesu un sociālo dienestu piedalīties likumpārkāpumu profilakses darbā ar bērniem un viņu vecākiem. Novada kārtības sargiem vajadzēs arī rūpēties par civilās aizsardzības pasākumu organizēšanu, piedalīties glābšanas darbos, palīdzēt cietušajiem. Viņu uzdevums būs kontrolēt transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu ievērošanu, kā arī veikt pasākumus žūpības un netiklības apkarošanai.Sabiedriskās kārtības nodaļas reglaments ir skatīts vides un attīstības komitejas sēdē. Galīgajā lasījumā deputāti par to lems novada domes sēdē 31. martā.

Pievieno komentāru

Kriminālziņas