Par kaušanos varēs noteikt naudassodu līdz 300 latiem 7

Valsts policijas (VP) Zemgales reģiona pārvalde (ZRP) izsūtījusi paziņojumi, kurā informē un atgādina par izmaiņām Latvijas Administratīvā pārkāpuma kodeksā un Krimināllikumā, kuras stājušās spēkā šā gada 1.janvārī. Par dažādiem nodarījumiem paredzēti jauni sodi, piemēram, par maznozīmīga miesas bojājuma tīšu nodarīšanu paredzēts naudas sods līdz trīssimt latiem.Nesenie grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā (LAPK) papildinājuši kodeksu ar 167.2 pantu «Maznozīmīga miesas bojājuma tīša nodarīšana», kas paredz, ka «par maznozīmīga miesas bojājuma, tas ir, miesas bojājuma, kas izraisījis īslaicīgas, maznozīmīgas sekas, bet nav izraisījis veselības traucējumu vai vispārējo darbspēju zaudējumu, tīšu nodarīšanu uzliek naudas sodu no simt piecdesmit līdz trīssimt latiem». «Par šā panta pirmajā daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas vai ja tas izdarīts pret personu, ar kuru pārkāpējs ir pirmajā vai otrajā radniecības pakāpē, vai pret laulāto vai bijušo laulāto, vai pret personu, ar kuru pārkāpējs ir vai ir bijis nereģistrētās laulāto attiecībās, vai pret personu, ar kuru pārkāpējam ir kopīga (nedalīta) saimniecība, uzliek naudas sodu no trīssimt līdz piecsimt latiem.» LAPK 243.pants papildināts ar trešo daļu: «Maznozīmīga miesas bojājuma nodarīšanas gadījumā miesas bojājuma smaguma un rakstura noteikšanai tiesu medicīnas eksperta atzinums ir obligāts». Savukārt LAPK 155.8.pantā «Autortiesību vai blakustiesību pārkāpšana» tagad paredzēts, ka «par autortiesību vai blakustiesību pārkāpšanu uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām - no piecsimt līdz piectūkstoš latiem, konfiscējot autortiesību un blakustiesību pārkāpuma objektus un to nesējus». Savukārt Krimināllikuma 130.pantā «Tīšs viegls miesas bojājums» pirmā daļa ir izslēgta, bet otrā daļa paredz, ka «par viegla miesas bojājuma tīšu nodarīšanu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz divdesmit minimālajām mēnešalgām», atgādina Valsts policija.

Pievieno komentāru

Kriminālziņas