Bārbelē piedzīvo Meteņus

Meteņdienas svinēšana latvisko tradīciju garā Vecumnieku novada Bārbelē ar kņadu un jauniešu smiekliem pārtrauca saltās ziemas dienas ierasto klusumu parkā pretim tautas namam.11. februārī, īstenojot projektu «Latviešu gadskārtu tradīciju piedzīvošana Bārbelē», biedrība «Jaunatne smaidam» uz kārtējo nodarbību aicināja interesentus no tuvienes un tālienes. Iespējams, aukstais laiks ļaudis atturēja no aktivitātēm brīvā dabā, taču sanākušie zināja, kas jādara, lai nebūtu vēsi. Viņi, sastājušies aplī, dziedāja, minēja mīklas, kustējās un gāja rotaļās.Biedrības «Jaunatne smaidam» valdes loceklis Renārs Manuilovs bija sagatavojis stāstījumu par Meteņdienas ieražām. Viņš uzsvēra, ka latviešu tradicionālā kultūra cieši mijiedarbojas ar gadskārtu ritējumu un senatnē visi svētki bija saistīti ar Saules gaitu debesīs. Metenī jeb Vastlāvī, kas ir veclatviskā pavasara diena, veikti dažādi rituāli, kas simbolizē auglību. Ierastākie – laišanās no kalna ar ragutiņām, budēļos iešana, pīrāgu cepšana un grūdeņa vārīšana ar cūkas galvas pusi u. c. Deju kopas «Rakari» jaunieši un vadītāja Agita Seglicka atzina, ka iecere Bārbelē izveidot latviešu gadskārtu tradīciju skolu ir atbalstāma. Dejotāji ar prieku iesaistījās pavasara gaidīšanas svētku izdarībās, veicinot gadu simtiem seno ieražu atjaunošanu. «Kā var nepatikt trakulības svaigā gaisā?» ar pretjautājumu uz «Bauskas Dzīves» vaicājumu, vai jauniešiem iet pie sirds parkā organizētās aktivitātes, attrauca Lauris Štelfs no Stelpes pagasta. Puiši un meitenes pauda cerību, ka nākamreiz tradīciju atbalstītāju pulks būs kuplāks. «Latvisko tradīciju izzināšana un apgūšana ir ļoti nozīmīga, jo šīs šķietami aizmirstās vērtības bagātina ikviena cilvēka ikdienu un paplašina redzējumu daudzās dzīves jomās. 23. decembrī Bārbelē tika svinēti ziemas saulgrieži, šodien – Meteņdiena. Tradīciju skolas ciklā pavisam paredzētas astoņas nodarbības. Ar vidējās paaudzes deju kopas atbalstu praktiski tiks īstenoti dažādi mūsu senču godu rituāli – rotaļas, danči, masku gājieni, zīlēšana un dziedāšana, iesaistot šajās izdarībās ikvienu interesentu,» sacīja R. Manuilovs.Projekta «Latviešu gadskārtu tradīciju piedzīvošana Bārbelē», ko biedrība «Jaunatne smaidam» īsteno ar Eiropas Savienības struktūrfonda atbalstu, kopējais finansējums ir vairāk nekā 13 000 latu. Par šiem līdzekļiem tiks darināti etnogrāfiskie tērpi vidējās paaudzes deju kopai «Bārbele».Nākamā gadskārtu godu svinēšana notiks martā, kad iecerēts atzīmēt latviskās Lieldienas.

Pievieno komentāru

Kultūra un izklaide