Bibliotēka Kurmenē nonāk tuvāk lasītājiem 1

Vecumnieku novada Kurmenes bibliotēka sāk darbu jaunās, gaišās, glīti izremontētās telpās. Pabeigta pārvākšanās no pagasta pārvaldes ēkas uz līdzās esošo tā saucamo Balto skolu. Zem viena jumta izvietota gan pagasta, gan pamatskolas bibliotēka. Abas vadītājas – Gita Skadiņa un Vineta Andrejeva – «Bauskas Dzīvei» apliecina, ka sadzīvo draudzīgi. Kopēji saimniekojot, ir iespēja īstenot vairāk dažādu ieceru, var palīdzēt viena otrai pasākumu rīkošanā. Taču kā galveno jaunās mājvietas plusu bibliotekāres min telpu izvietojumu pirmajā stāvā. Gados vecajiem ļaudīm, kuru bibliotēkas apmeklētāju vidū ir ne mazums, tā ir nozīmīga ērtība.Pagasta bibliotēkas grāmatu fonds ir aptuveni seši tūkstoši, skolas bibliotēkā ir vairāk nekā divarpus tūkstoši daiļliteratūras izdevumu. Pašvaldība gādājusi, lai krājumi tiktu nemitīgi papildināti. Gadā grāmatu iegādei pagasts devis 300 – 400 latu, līdzīga summa atvēlēta arī preses izdevumu abonēšanai. Kurmeniešiem ir iespēja iepazīties ar 17 dažādiem žurnāliem un avīzēm. Pozitīvi izsakoties par līdzšinējo pašvaldības atbalstu, bibliotekāres nedaudz bažījas, kādu summu grāmatu un preses izdevumu iegādei vietējā vara varēs atvēlēt nākamgad.Kurmenes, arī Valles un Taurkalnes bibliotēkas nonākušas Bauskas Centrālās bibliotēkas metodiskā un konsultatīvā pārraudzībā. Baiba Tormane, Bauskas Centrālās bibliotēkas direktore, atzīst, ka ir gandarīta par jaunpienācējiem. Viņa pati savulaik piedalījusies Kurmenes un Valles bibliotēku akreditācijā. Taurkalnes bibliotēka pagaidām nav akreditēta, tai pašlaik tiek sniegta metodiskā palīdzība dokumentu sakārtošanai. «Kurmenē bibliotekāres ir aktīvas, radošas, jau agrāk viņas sadarbojušās ar Skaistkalnes, Bārbeles bibliotēkām. Ceru, ka lasītāji šo darbu novērtēs arī turpmāk,» tā B. Tormane. UZZIŅAIKurmenes pagasta bibliotēkā ir ap 6000 grāmatu.Kurmenes pamatskolas bibliotēkā ir vairāk nekā 2500 daiļliteratūras un izziņas literatūras grāmatu.Aktīvo lasītāju skaits Kurmenes pagasta bibliotēkā šogad ir 250, savukārt pamatskolas bibliotēkā – ap 90.

Pievieno komentāru

Kultūra un izklaide