Interese par grāmatām – iemesls nodibināt draudzību

Ziemeļvalstu literatūra ir šīs nedēļas aktualitāte. Populāru zviedru un norvēģu rakstnieku darbu fragmentus tematiskos sarīkojumos Bauskas rajona bibliotēkās lasa bērni un pieaugušie. Latvijā no 12. līdz 18. novembrim desmito reizi notiek Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa. Veids, kādā lasošā auditorija tiek iepazīstināta ar skandināvu literatūras bagātīgo mantojumu, ir ļoti pārdomāts un neuzmācīgs, spriež Bauskas rajona bibliotēku vadītājas un lietotāji. Tas lasītājus patiešām tuvina labām grāmatām un palīdz izjust vienotību ar citiem, jo šajās dienās līdzīgi sarīkojumi notiek arī visu Skandināvijas valstu bibliotēkās, bet Latvijā tos koordinē Ziemeļu Ministru padomes birojs. Bauskas Centrālajā bibliotēkā (CB) 12. novembrī vairāk nekā 20 ieinteresētu viesu klausījās fragmentus no Sigrijas Unsetes slavenā romāna «Kristīne Lavransa meita» Bauskas Tautas teātra režisoru Ināras un Edvīna Hegenbartu izpildījumā. Apmeklētāji uzkavējās bibliotēkā vairākas stundas, iesaistoties debatēs par grāmatām, vaļaspriekiem un ikdienas norisēm. Tematiskā sarīkojuma «Stiprās sievietes Ziemeļblāzmas zemē» iniciatore, CB galvenā bibliogrāfe Laimdota Ozoliņa, atzīst: «Mūsu mērķis bija ne vien popularizēt literatūru, bet arī veicināt iedzīvotāju dažādu grupu sadraudzību. Ciemos ielūdzām Bauskas pensionāru kluba dalībniekus, ar kuriem man ir izveidojušies radoši kontakti, un Jauncodes sieviešu kluba «Austras koks» dāmas. Vairākums ciemiņu ir mūsu bibliotēkas lietotāji, bet grāmatas mīl visi. Par to esmu pārliecinājusies, pensionāru auditorijā vadot tematiskas pēcpusdienas par rakstnieku dzīvi un darbību.» Rita Strautzele, Bauskas pensionāru apvienības aktīva dalībniece, ir gandarīta par bibliotēkas omulīgajā vidē pavadīto pēcpusdienu: «Laimdota Ozoliņa mums pati atnesa ielūgumus. Protams, ka jutāmies iepriecināti. Parasti divas reizes mēnesī pulcējamies dienas centrā «Ābele», aicinām uz tikšanos interesantus cilvēkus, svinam apvienības dalībnieku goda dienas. Man ļoti patīk skandināvu literatūra - tajā jaušams liels spēks. Centrālās bibliotēkas lietotāja gan neesmu, jo mājas bibliotēkā vēl ir daudz neizlasītu grāmatu.» Codes bibliotēkas vadītāja Antra Ģēvele arī ir centusies padziļināt Ziemeļvalstu bibliotēkas nedēļas saturu, diskusijās par stiprām sievietēm iesaistot pagasta iedzīvotājas, kuras Ziemeļvalstīs ir strādājušas dažādus darbus. Savukārt Rundāles 1. bibliotēkas vadītāja Aelita Ramane šonedēļ piedāvā tematiskus ciklus dažāda vecuma auditorijām. Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa risinās vairākās pašvaldības iestādēs - bērnudārzā «Mārpuķīte», Pilsrundāles vidusskolā, ciema bibliotēkā un pagasta padomē. Plānošanas sanāksmē 12. novembrī, kas pašvaldībā notiek ik pirmdienu, Aelita Ramane bija sagatavojusi vairākus citātus par sievietēm, ko izjusti nolasīja vīrieši. Bibliotēkā ir iekārtotas tematiskas izstādes par sievietēm mākslā, politikā un literatūrā. Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas noslēguma sarīkojums «Krēslas stunda» notiks 16. novembrī. «Rundāles pils muzeja darbiniece Valērija Liepa stāstīs par Kurzemes hercogistes sievietēm, bet Solveiga Ikerte - par ceļojumiem un citās zemēs iepazītiem ļaudīm,» informē bibliotēkas vadītāja. Bauskas un Iecavas bērnu bibliotēku apmeklējumam pieteiktas daudzas skolēnu grupas, jo programma ir plaša un vispusīga. Pilsētas 1. vidusskolas 4.a klase un audzinātāja Sanita Šmite Bauskas bērnu bibliotēkā piedalījās sarīkojumā «Rīta stunda». Fragmentus no Astrīdas Lindgrēnes stāsta «Pepija Garzeķe» lasīja bibliotekāres Rita Šurna, Sarmīte Freimane un Anda Rācenāja. Pēc tam katrs bērns izkrāsoja zīmējumu, kurā attēlota torte un viena svecīte. «Līdz nedēļas beigām būs izkrāsots simt zīmējumu, ko eksponēsim veltījumu izstādē rakstniecei Astrīdai Lingrēnei, jo šogad tiek pieminēta viņas simtgade,» teic Anda Rācenāja. Viņa skaidro, ka literāro darbu fragmentus, ko šonedēļ skaļi lasa bērni un pieaugušie bibliotēkās šaipus un viņpus Baltijas jūrai, izvēlas Ziemeļvalstu Ministru padomes speciālisti. Pirms tam katra rajona koordinatori tiek aicināti uz sanāksmi Latvijas birojā, lai saņemtu plakātus, pastkartes un uzziņas materiālus par rakstniekiem. Kad Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa būs aizvadīta, bibliotēku pārstāvji atkal tiksies ar rīkotājiem, analizēs tematiskos sarīkojumus un apspriedīs turpmāko sadarbību.

Pievieno komentāru

Kultūra un izklaide